Čääli! Kreevsõs ǩeeʹrjtummuž mättǩeʹrjj

Iida Kerokoski, 2024
20,00 
älp. 0%

Ääiʹtest (76 kpl)

Ooudaskovvõs

Čääli! lij kreevsõs ǩeeʹrjtummuž mättǩeʹrjj pââibužškooul da lookkjiškooul vääras. Ǩeeʹrj haʹrjjtõõzz vieʹǩǩte tuu kaunnâd ǩeeʹrjtemteeʹmid, editâʹstted jiijjad teeʹkst da šõddâd pueʹrab ǩeeʹrjteeʹjen. Ǩeeʹrj lij ǩeeʹrjtam da tõn kuâsttjõõzz raajjâm Iida Kerokoski, pirstõõzz lie Petteri Kyrö pirstem.

1. teädldõk. ISBN 978-952-441-497-5.

MättmateriaalTiõddumouddazAanarsääʹmǩiõllsaPââibužškoouliNuʹbb tääʹssSääʹmm jieʹnnǩiõllân
  • Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2024
  • Iida Kerokoski

Seämma kategoria ouddaz

Tobdstõõđ še täid