Ǩiõčč 2 Kåʹllmeäʹcc tuejjǩeʹrjj ǩiđđpââʹj

Oona Länsman, 2023
15,00 
älp. 0%

Ääiʹtest (56 kpl)

Ooudaskovvõs

Ǩiõčč 2 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij nuõrttsääʹmǩiõl veeʹres ǩiõl 2. klaass mättǩerjja kollʼjeei tuejjǩeʹrjj. Ǩeʹrjj lij jåårǥlõttum da šiõttõllum tâʹvvsääʹmǩiõl GEA 2 ǩiiđ tuejjǩeeʹrjest.

Kaartid lij pirstam Nora Bäck di säämas jåårǥlâttam Raija Lehtola.

1. teädldõk. ISBN 978-952-441-494-4.

MättmateriaalTiõddumouddazNuõrttsääʹmǩiõllsaVueʹllškooulSääʹmm nuʹbben ǩiõllân
  • Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
  • Oona Länsman

Seämma kategoria ouddaz

Tobdstõõđ še täid