Ǩeeʹrjet bukvaid!

Esther Berelowitsch, 2023
5,00 
älp. 0%

Ääiʹtest (115 kpl)

Ooudaskovvõs

Ǩeeʹrjet bukvaid! lij vihkk sääʹǩmǩiõllsaž mallbukvai haʹrjjtõõllmõʹšše. Ǩeeʹrjet bukvaid! vuâđđan lie aanrõšǩiõllsaž Puustavhárjuttâsvihko (2016) da tâʹvvsääʹmǩiõllsaž Čále bustávaid! (2021).

Viihkâst ââʹnet Alku-fonttpiârri. Foontid lij plaanääm Jarno Lukkarila da õlmstâttam Mättʼtõshalltõs. Viihk lij plaanääm Esther Berelowitsch da Nora Bäck lij tuejjääm pirstõõzzid.

1. teädldõk. ISBN 978-952-441-495-1.

MättmateriaalTiõddumouddazNuõrttsääʹmǩiõllsaVueʹllškooulSääʹmm nuʹbben ǩiõllânSääʹmm jieʹnnǩiõllân
  • Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
  • Esther Berelowitsch

Seämma kategoria ouddaz

Tobdstõõđ še täid