Mattu saaʹnid digisääʹnnǩeʹrjj

Matti Morottaja da Merja Fofonoff, 2023

Tät lij määusteʹmes digiooudas, koonn vuäitt ǩiiččeed da kulddled Sääʹmteeʹǧǧ mättmateriaalportaalâst. Sirddu ouddsa vueʹlnn åårrai puålust.

Mattu saaʹnid digisääʹnnǩeʹrjj

Tuotekuvaus

Digisääʹnnǩeʹrjj tääuʹjmõš sääʹmǩiõllsain saaʹnin. Vuäitt kuvddled saaʹnid kliʹkkjeeʹl sääʹn leʹbe kaart.
Sääʹmǩiõllsaž ǩeeʹrj vuâđđan lij leämmaž Matti Morottaja aanarsääʹmǩiõllsaž ǩeʹrjj Oopâ saanjid.

Alggǩeʹrjj: Matti Morottaja
Sääʹmǩiõllsaž jåårǥlâttmõš: Katri Fofonoff
Kaart: Sirpa Mänty
Jiõntõs: Janne Lappalainen
Editâsttmõš: Janne Lappalainen, Nicholas Francett, Mikkal Morottaja
Jiõnn: Merja Fofonoff
Ǩiõllhuõll: Merja Fofonoff, Raija Lehtola
Digimateriaal ǩeeʹrj vuâđast: Eshter Berelowitsch

5. oođuum õlmstâttmõš.

MättmateriaalDigiouddazMääusteʹmes digiouddazNuõrttsääʹmǩiõllsaVueʹllškooulPââibužškoouliNuʹbb tääʹssOudd- da alggmättʼtõsSääʹmm nuʹbben ǩiõllânSääʹnnǩeeʹrj da ǩiõllmättǩeeʹrj
  • Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
  • Matti Morottaja da Merja Fofonoff

Seämma kategoria ouddaz

Tobdstõõđ še täid