Sämmlai tuej

Riitta Vesala da Anaraškiela servi rõ, 2017
20,00 
älp. 0%

Ääiʹtest (38 kpl)

Ooudaskovvõs

Ǩeʹrjj lij čõõđtumõhttsažtuâjast Anarâškiela servi rõ:in. Lääʹddjânnam kulttuurfondd lij miõttâm veäʹǩǩtieʹǧǧ mättmateriaal valmštummša. Šorradvuõtt: A3 – 67 s. Teʹkstt da pirstõõzz Riitta Vesala, säämas jåårǥlâttam Raija Lehtola.

1. teädldõk. ISBN 978-952-441-372-5.

MättmateriaalTiõddumouddazNuõrttsääʹmǩiõllsaVueʹllškooulOudd- da alggmättʼtõsSääʹmm jieʹnnǩiõllânÕhttsažkåʹddmättPirrõsmätt
  • Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2017
  • Riitta Vesala da Anaraškiela servi rõ

Seämma kategoria ouddaz

Tobdstõõđ še täid