Siõm puäʒʒooumsaž

Satu da Minna Moshnikoff, 2000
7,00 
älp. 0%

Ääiʹtest (8 kpl)

Ooudaskovvõs

Nuʹbb, oođuum teädldõk Siõm puäʒʒooumsaž -ǩeeʹrjest lij jurddum vueʹllškooul mââimõs klaassai sääʹmǩiõl mättʼtõʹsse. Ǩeeʹrjest lie puäʒʒtuõjju kuulli sääʹn. Ǩeʹrjj maainast Vääʹsǩest, kååʹtt mättʼtââtt puäʒʒhååmm suu eeʹjj mättʼtõõzz mieʹldd.

2. oođuum teädldõk. ISBN 952-441-027-3.

MättmateriaalTiõddumouddazNuõrttsääʹmǩiõllsaVueʹllškooulSääʹmm nuʹbben ǩiõllân
  • Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2000
  • Satu da Minna Moshnikoff

Seämma kategoria ouddaz

Tobdstõõđ še täid