Kolttasaamelaisten jäänteiden palauttamisesta kokoustettiin Nellimissä – Toiveena olisi saada vainajien jäänteet takaisin maan lepoon

Norjan Saamelaiskäräjät järjesti 10.6. Neidenissä ja 11.6. Nellimissä keskustelutilaisuudet kolttasaamelaisten jäänteiden palauttamisesta.

Kuva: Ville Fofonoff / Saamelaiskäräjät

Nellimin tilaisuuteen kokoontui vajaa 20 kolttasaamelaista keskustelemaan Paatsjoen hautasaaresta vuonna 1958 kaivettujen kolttasaamelaisten jäänteiden mahdollisesta palauttamisesta sekä uudelleenhautaamisesta.

Haudoistaan nostettujen 21 ihmisen jäänteet ajoittuvat esikristilliseltä ajalta alkaen 1310-luvulta aina vuonna 1925 haudattuihin saakka.

Nellimissä asiaa esittelemässä olivat Runar Myrnes Balto Norjan Saamelaiskäräjiltä sekä Jan Bjaalie ja Johannes Falk Paulsen Oslon yliopistosta. Suomen Saamelaiskäräjiä tilaisuudessa edusti hallituksen jäsen Tauno Ljetoff.

Aiheen esittelyn jälkeen keskustelua hallitsivat kysymykset siitä, halutaanko jäänteet haudata uudelleen ja jos halutaan, niin minne ja millaisin menoin. Myös sitä pohdittiin, haluttaisiinko mahdollisesti tehdä lisää tutkimuksia ennen mahdollista palauttamista.

Keskusteluissa nousi esiin vahva toive saada jäänteet takaisin haudan lepoon.

– Paikalla olleet kolttasaamelaiset olivat laajasti sitä mieltä, että vainajien jäänteet tulisi saada takaisin maan lepoon ja haudata Svanvikin hautausmaalle samaan paikkaan, mihin osa jäänteistä on jo aiemmin haudattu. Myös vainajien mukana haudattujen esineiden palauttamisesta keskusteltiin, kertoo Saamelaiskäräjien hallituksen jäsen Tauno Ljetoff.

Norjan Saamelaiskäräjillä päätösvalta jäänteiden palauttamisesta

Norjan Saamelaiskäräjät on saanut palauttamispyynnön 21 kolttasaamelaisen jäänteistä Paatsjoella (Paččjokk), Etelä-Varangissa. Jäänteet ovat Paatsjoen siidan (Paččjokk sijdd) asukkaiden ja niitä on useiden vuosisatojen ajanjaksolta. Paatsjoen siida jakautui valtioiden rajanvetojen vuoksi ja jälkeläisiä asuu nyt Norjassa, Suomessa ja Venäjällä.

Jäänteet ovat nyt Oslon yliopiston bioantropologisissa kokoelmissa. Norjan Saamelaiskäräjillä on, Oslon yliopiston kanssa tehdyn sopimuksen kautta, päätösvalta siitä, tuleeko jäänteet palauttaa, jotta ne voitaisiin haudata uudelleen. Asiaa valmistelemaan on perustettu työryhmä, jossa ovat edustettuna Oslon yliopisto, Ä´vv Saa´mi Mu´zei, Kolttien kyläkokous ja Norjan Saamelaiskäräjät. Työryhmä jatkaa asian valmistelua, jotta se voidaan viedä Norjan saamelaiskäräjien täyskokouksen päätettäväksi.


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia