Puheenjohtaja Näkkäläjärvi edusti Saamelaisten parlamentaarista neuvostoa arktisten parlamentaarikkojen konferenssissa Kiirunassa

Arktisen alueen parlamentaarikkojen konferenssi kokoontui Kiirunassa Ruotsin puolella 20.–22.3.2024. Konferenssiin osallistui kansanedustajia Pohjoismaista, Yhdysvalloista ja Kanadasta sekä muun muassa arktisten alkuperäiskansojen edustajia.

Ruotsin Saamelaiskäräjien puhemies Daniel Lyngdorf Vinka (vas.), Saamelaisen parlamentaarisen neuvoston (SPN) puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi Suomen Saamelaiskäräjiltä ja kansainvälisen Gwich’in-neuvoston hallituksen jäsen Evon Peter Alaskasta, USA:sta. Kuva: Niina Siivikko / Saamelaiskäräjät

Saamelaista parlamentaarista neuvostoa (SPN) edusti puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi Suomen Saamelaiskäräjiltä. SPN on Suomen, Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjien välinen parlamentaarinen yhteistyöelin, jonka kiertävä puheenjohtajuus on tänä vuonna Suomella.

Konferessin aiheita olivat ilmasto ja jätehuolto, liiketoiminta ja työllisyys, arjen turvallisuus ja huoltovarmuus, koulutus ja tutkimus sekä nuorten asiat arktisella alueella.

SPN painotti alkuperäiskansojen oikeuksia vihreän siirtymän hankkeissa

Puheenjohtaja Näkkäläjärvi piti puheenvuoron konferenssin liiketoimintaa, työllisyyttä ja kestävää kaivostoimintaa käsitellessä teemaistunnossa. Hän muistutti, että alkuperäiskansoilla on oikeus vapaaseen, tietoon perustuvaan ennakkosuostumukseen liittyen vihreän siirtymän hankkeisiin heidän alueilllaan.

– Ilman alkuperäiskansojen vapaata, tietoon perustuvaa ennakkosuostumusta vihreän siirtymän hankkeista on vaara tulla vihreää kolonialismia, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoi.

– Vihreä kolonialismi tarkoittaisi tuplarangaistusta alkuperäiskansoille. Ilmasto lämpenee arktisella alueella 3–4 kertaa globaalia keskiarvoa nopeammin. Ilmastonmuutoksella on jo nyt suuri negatiivinen vaikutus alkuperäiskansojen arkipäivään. Ei ole oikein, jos myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi suunniteltu vihreä siirtymä tapahtuu alkuperäiskansojen maiden, perinteisten elinkeinojen ja kulttuurin kustannuksella, puheenjohtaja Näkkäläjärvi painotti.

 

Konferenssi keskittyi kaivostoimintaan – SPN muistutti vastuullisuudesta

Arktisen alueen parlamentaarikkojen konferenssi käsitteli etenkin kaivosteollisuutta. Vieraat tutustuvat kaivosyhtiö LKAB:n rautamalmikaivokseen Kiirunassa sekä kuulivat Kiirunan kaupungin siirrosta kaivoksen laajennuksen tieltä.

Puheenjohtaja Näkkäläjärvi painotti vastuullisuutta vihreässä siirtymässä.

– Muistetaanhan, että kaikki kehitystoiminta arktisella alueella tapahtuu alkuperäiskansojen mailla. Olen ekonomi ja minulla on taustaa liike-elämässä, ja tiedän, että vihreän siirtymän hankkeiden rahoittajilla on nykyään tiukat vastuullisuusvaatimukset. Jos alkuperäiskansojen oikeuksia ei toteuteta vihreän siirtymän hankkeissa, niin ei myöskään voida täysin puhua vastuullisuudesta, puheenjohtaja Näkkäläjärvi sanoi.

Arktisten parlamentaarikkojen konferenssi järjestetään joka toinen vuosi eri puolilla Arktista. Vuonna 2018 konferenssi kokoontui Inarissa. Arktinen parlamentaarikkoyhteistyö on vuodesta 1993 lähtien edistänyt arktisten maiden parlamenttien ja kansanedustajien välistä yhteistyötä sekä vahvistanut keskinäistä tiedonkulkua arktisten alueiden asioissa. Päätavoitteena on parantaa alueen asukkaiden elinolosuhteita ja asemaa.


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia