Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kieliasiainsihteerin viran

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kieliasiainsihteerin viran. Kieliasiansihteerin tehtävät on määritelty Saamelaiskäräjien työjärjestyksen 35 §:ssä. Kieliasiansihteerin tehtävänä on mm. hoitaa saamen kieliyhteistyöhön liittyviä tehtäviä, toimia saamen kielineuvoston esittelijänä ja sihteerinä tehtäviinsä kuuluvissa asioissa, ylläpitää ja kehittää Suomessa käytettäviä saamen kieliä, edistää saamen kielten elvytystoimintaa ja kieliä koskevaa tutkimustoimintaa, jakaa tietoa saamen kielestä ja harjoittaa yhteistyötä saamen kielen tutkimuksen ja huollon alalla toimivien kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten kanssa.
Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on viran edellyttämä koulutus ja lisäksi vaaditaan saamen kielen taitoa (asetus 1727/95). Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa korkeakoulututkintoa, saamen kieliin liittyvää asiantuntemusta sekä hallinnollisten tehtävien tuntemusta ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Työkokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2706,50 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä 24 % saamelaisalueen lisä. Virka täytetään 1.7.2022 alkaen ja viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 30.04.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?626f57f1

Lisätietoja työstä antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio puh. 010 839 3124. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi

Inarissa 1.4.2022
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia