Čuârš ââlgaž Čii

Inger Haldis Halvari, 2000
4,00 
älp. 0%

Puuttâm ääiʹtest

Ooudaskovvõs

Čõõđtam Sääʹmteʹǧǧ eeʹjj 2000 da Sinikka Semenoja lij jåårǥlâttam tõn. Alggveärlaž tâʹvvsääʹmǩiõllsaž ǩeeʹrj “Čivssa čivga Čii” lij ǩeeʹrjtam Inger Haldis Halvari da Davvi Girji os. lij čõõđtam tõn. Ǩeeʹrj lij karttääm Berit Marit Hetta.

Ǩeʹrjj lij maainâs čuârs ââlgaž Čii ǩiõččlâsttmõõžžin. Teʹkstt lij vuäʹmm ortografiain ǩeeʹrjtum.

X. teädldõk. ISBN 951-53-0964-6.

ǨeerjlažvuõttTiõddumouddazNuõrttsääʹmǩiõllsaVueʹllškooulOudd- da alggmättʼtõsSääʹmm jieʹnnǩiõllânJåårǥlõttum mooččâsǩeerjlažvuõtt
  • Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2000
  • Inger Haldis Halvari

Seämma kategoria ouddaz

Tobdstõõđ še täid