Ǩiõčč 1 Kåʹllmeäʹcc tuejjǩeʹrjj ǩiđđpââʹj

Oona Länsman, 2023
12,00 
älp. 0%

Ääiʹtest (24 kpl)

Ooudaskovvõs

ǨIÕČČ 1 Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij vueʹllškooul nuõrttsääʹmǩiõl veeʹres ǩiõl 1. klaass tuejjǩeʹrjj. Tän tuejjǩeeʹrj haʹrjjtõõzz lie jurddum mättǩeeʹrj ǩiđđvueʹzz (käpplõõǥǥ 10–17) mättõõllâmvueʹzzi haʹrjjtõssân.

1. teädldõk. ISBN 978-952-441-476-0.

MättmateriaalTiõddumouddazNuõrttsääʹmǩiõllsaVueʹllškooulSääʹmm nuʹbben ǩiõllân
  • Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2023
  • Oona Länsman

Seämma kategoria ouddaz

Tobdstõõđ še täid