Moodrai täʹlvv

Tove Jansson, 2022
22,00 
älp. 0%

Ääiʹtest (80 kpl)

Ooudaskovvõs

Ij tâma leäkku aʹlǩǩi mårrned kõõsk täʹlvvnâkkri ođđeeʹjjmannust vueiʹtǩani teänab noʹǩǩeed. Muumstääll lij vuõssmõs muum, kååʹtt lij n kuäʹss kååccam pâʹjjel tääʹlv. Aalǥâst suʹnne leäi jakk, ǥu jueʹǩǩ päiʹǩǩ leäi muõtti vueʹlnn, son leäi mâʹte õhttu maaiʹlmest tõn vueʹđđi põõrtâst. Siõmmnai siõmmnai suu leäkka eʹtte käittsallaš jieʹli. Tät ǩeʹrjj mušttal mäʹhtt Muumstääll piʹrǧǧad tõivuiʹm moodrai tääʹlv pâʹjjel. Leša måtam tueʹlää peiʹvv päʹštškuätt eʹpet da pohtt låppõõzz ođđ ǩiiđâst da ǩieʹzzest.

Säämas jåårǥlâttam Satu Moshnikoff.

X. teädldõk. ISBN 978-952-441-394-7.

ǨeerjlažvuõttTiõddumouddazNuõrttsääʹmǩiõllsaVueʹllškooulPââibužškoouliNuʹbb tääʹssSääʹmm jieʹnnǩiõllânJåårǥlõttum mooččâsǩeerjlažvuõtt
  • Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2022
  • Tove Jansson

Seämma kategoria ouddaz

Tobdstõõđ še täid