Temm da Semm peiʹvvpääiʹǩest

Aino Havukainen da Sami Toivonen, 2017
16,00 
älp. 0%

Ääiʹtest (59 kpl)

Ooudaskovvõs

Temm da Semm lie vuäittam vueʹrbest naaudšempeeiʹv laauǥpääiʹǩest. Laauǥpäiʹǩǩ Čäccai sââʹjest suäna mâʹnne hoʹhssjeǩâni peiʹvvpäiʹǩǩ Čäʹccõʹsse, kååʹtt lij tõʹst paaldâst. Päʹrnn kuõiʹtes naaudše mååʹđđlauggjin vuõddâsčuuʹǩǩest da sääurâʹtte kuärŋŋamteällain. Peiʹvv peiʹvvpääiʹǩest, tueʹleshuuttin, leigga paakkâs âʹbrr-pihttsivuiʹm, peiʹvvnâkkrinez, čuäjtalmõõ ʹžžeezvuiʹm, lij kâʹl meäʹrtem hääʹsǩes!

Ǩeʹrjj lij jåårǥlõs Otava õlmstâʹttem päärnaiǩeeʹrjest “Tatu ja Patu päiväkodissa”. Säämas Raija Lehtola.

1. teädldõk. ISBN 978-952-441-354-1.

ǨeerjlažvuõttTiõddumouddazNuõrttsääʹmǩiõllsaOuddpeâmmVueʹllškooulOuddpeâmmOudd- da alggmättʼtõsJåårǥlõttum mooččâsǩeerjlažvuõtt
  • Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2017
  • Aino Havukainen da Sami Toivonen

Seämma kategoria ouddaz

Tobdstõõđ še täid