Leo Aikio inarinsaamelaisasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaksi

Saamelaiskäräjien toinen varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Inarinsaamelaisasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaksi valittiin Leo Aikio ja varapuheenjohtajaksi Aslak Pekkala. Neuvottelukunta kokoontui tiistaina 8.12.2020. Kokouksessa käsiteltiin neuvottelukunnan järjestäytymisen lisäksi Saamelaiskäräjien toimintaohjelman 2020-2023 tavoitteita inarinsaamelaisesta näkökulmasta sekä saamelaisten totuus- ja sovintoprosessia.

Neuvottelukunta keskusteli kokouksessa Saamelaiskäräjien toimintaohjelman 2020-2023 tavoitteista inarinsaamelaisesta näkökulmasta ja erityisesti keskusteluissa nostettiin esille saamen kielilain toteutuminen inarinsaamen kielen osalta. Kokouksessa käytiin myös ajankohtaiskatsaus saamelaisten totuus- ja sovintoprosessista ja neuvottelukunta toi esille, että inarinsaamelaisten ja -kielellisten asema huomioidaan prosessissa.

– Inarinsaamelaisasiain neuvottelukunta on uusi toimielin Saamelaiskäräjillä ja on tärkeää, että pääsemme neuvottelukunnan työssä alkuun. Tavoitteena on, että neuvottelukunta kokoontuu tarpeen mukaan ja edistää inarinsaamelaisia koskevia ajankohtaisia asioita, sanoo neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Saamelaiskäräjien kokous 1/2020 asetti inarinsaamelaisasiain neuvottelukunnan toimikaudeksi 2020-2023. Neuvottelukuntaan nimettiin Leo Aikio, Aslak Pekkala, Asko Länsman, Inka Kangasniemi, Anu Avaskari ja Anni Koivisto. Neuvottelukunnan tarkoituksena on edistää inarinsaamelaisten asioita ja asemaa.

Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa lausuntoja Saamelaiskäräjien hallitukselle ja lautakunnille inarinsaamelaisia koskevissa asioissa, seurata inarinsaamelaisia koskevien asioiden kehitystä, toimia asiantuntijana inarinsaamelaisia koskevissa asioissa sekä tehdä esityksiä inarinsaamelaisia koskevissa kysymyksissä.

Kuva: Ville-Riiko Fofonoff

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjien II varapuheenjohtaja Leo Aikio puh. 040 621 6505 / 010 839 3180, leo.aikio(at)samediggi.fi

Viestintäsihteeri Johanna Alatorvinen puh. 010 839 3140 / 040 663 4493, johanna.alatorvinen(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia