Opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitus Dihtosis-hankkeen kolmannelle vuodelle

Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hankkeen toimintaa laajennetaan myös alakouluihin.

– Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus antaa nuorisoneuvostolle mahdollisuuden jatkaa tarpeellista työtä tietoisuuden lisäämiseksi. Kouluvierailut ovat olleet erittäin suosittuja, mikä tuo esille myös niiden tarpeellisuuden. Kouluvierailuja on tilattu pääasiassa eteläiseen Suomeen, joten olemme samalla myös saavuttaneet kotiseutualueen ulkopuolella asuvia saamelaisnuoria. Odotamme innolla projektin jatkamista ja toivomme vierailujen vakiintuvan luonnolliseksi osaksi opetusta, toteaa Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-yhteishankkeen avulla on tehty kahden lukuvuoden ajan saamelaisuutta tutuksi yläkouluille suunnattujen saamelaisaiheisten kouluvierailuiden ja aiheen itsenäiseen opetukseen tarkoitetun menetelmäpakan sekä mobiilipelin avulla. Nyt hankkeen kohderyhmä laajennetaan myös alakoulun puolella. Lisäksi hankkeessa tuotettu saamelaisuutta käsittelevä mobiilipeli käännetään pohjoissaamen kielelle.

Hankkeen kouluvierailijoina toimivat saamelaisnuoret. Uusia kouluvierailijoita tullaan rekrytoimaan hankkeelle alkusyksyn aikana. Kouluvierailijoiden koulutus pidetään lokakuussa, jonka jälkeen kouluvierailut pyörähtävät käyntiin. Kouluvierailuita toteutetaan lukuvuonna 2020-2021 myös poikkeuksellisesti etäyhteyksin.

– Oli todella hienoa kuulla, että hanke on saanut jatkoa! Olen myös innoissani siitä, että tulevaisuudessa pystymme tavoittamaan entistäkin laajemmin oppilaita ympäri Suomen, iloitsee nuorisoneuvoston varajäsen Mira Pohjanrinne, joka on toiminut hankkeen kouluvierailijana pääkaupunkiseudulla. – Oppilaitoksissa ja kouluissa vieraillessa aina huomaa, että tiedon tarve on suuri. Siinä vaiheessa myös aina ymmärtää, että koska aihe ei ole riittävän tuttu monille opettajillekaan, on meidän roolimme saamelaiskulttuurin esittelemisessä erittäin suuri. Tärkeän työn lisäksi itse nautin todella paljon nuorten kohtaamisesta – monesti menetelmäpakan herättämä keskustelu on saanut itsenikin näkemään tutut asiat uudessa valossa, jatkaa Pohjanrinne.

Hankkeen päätavoitteena on lisätä valtaväestöön kuuluvien nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista ja näin osaltaan ehkäistä saamelaisiin kohdistuvaa vihapuhetta ja syrjintää. Lukuvuonna 2019-2020 hankkeessa toteutettiin yhteensä 86 kouluvierailua 14 kouluvierailijan voimin. Alkutalvesta 2020 julkaistiin Sukellus saamelaiskulttuuriin – mobiilipeli ja peliä muokattiin kevään aikana myös etäopetukseen sopivaksi.

Dihtosis-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankeaika: 1.9.2020-30.6.2021.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjät

Nuorisoneuvoston puheenjohtaja
Anni-Sofia Niittyvuopio,
puh 040 7082 072, anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi

Nuorisosihteeri
Elli-Marja Hetta
puh. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Nuorten Akatemia

Projektipäällikkö, Ulla Saalasti
Puh. 040 567 4203
ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia