Saamelaiskäräjät tyytyväinen Lapin liiton valtuuston päätökseen palauttaa Pohjois-Lapin maakuntakaava valmisteluun

Lapin liiton valtuusto päätti tänään 17. toukokuuta palauttaa Pohjois-Lapin maakuntakaavan valmisteluun. Valtuusto päätti asiasta äänin 43-3. Päätöksen mukaan Jäämeren rataa koskevat merkinnät poistetaan tulevasta maakuntakaavasta.

Saamelaiskäräjät on tyytyväinen Lapin liiton valtuuston päätökseen palauttaa Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 uudelleen valmisteluun. Tulevasta maakuntakaavasta poistetaan Jäämeren rataa koskevat merkinnät.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso iloitsee, että systemaattinen ja ahkera, vuosia jatkunut työ on tuottanut tulosta. – Olen erittäin iloinen, että valtuuston jäsenet ovat kuulleet äänemme ja päättäneet varmistaa saamelaiskulttuurin ja perinteisten elinkeinojen tulevaisuuden poistamalla ratamerkinnät kaavasta. Tämä luo uskoa siihen, että Lapissa ihmiset eivät ole unohtaneet Saamen kansaa, vaikka valmistelussa on systemaattisesti pyritty ratalinjauksen hyväksyntään, sanoo Juuso.

Saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto osallistui valtuuston kokoukseen, jossa jatkoi Saamelaiskäräjien vahvan kannan esille tuomista. – Hienoa, että saamelaisten huolet kuultiin ja otettiin vakavasti. Haluan kiittää Lapin liiton valtuustoa ja kaikkia, jotka ovat toimineet asian edistämiseksi. On todella tärkeää, että koko alueen toimijat kantavat yhteistä vastuuta saamelaiskulttuurin tulevaisuudesta, toteaa Koivisto.

– On suuri helpotus, että Jäämeren rataa koskevat merkinnät poistetaan maakuntakaavasta. Toteutuessaan rata olisi halkonut kaikkien kolmen saamen kieliryhmän ydinalueita. Toivon päätöksen vahvistavan nuorten uskoa tulevaisuuteen ja siihen, että saamelaisten kotiseutualueella voi tulevaisuudessakin työllistyä saamelaisten perinteisiin elinkeinoihin, jatkaa II varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Jäämeren ratamerkintä on saanut laajaa vastustusta

Saamelaiskäräjät ja useat muut tahot ovat useaan otteeseen eri kannanotoissa ja lausunnoissa tuoneet esille vastustavansa Jäämeren radan merkitsemistä maakuntakaavaan edes ohjeellisena. I varapuheenjohtaja Anni Koivisto on osallistunut Saamelaiskäräjien nimeämänä asiantuntijajäsenenä Lapin liiton hallituksen kokouksiin ja tuonut myös siellä esille saamelaisten näkemyksiä ratalinjauksesta. Lisäksi Jäämeren rata on todettu liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä selvityksessä taloudellisesti kannattamattomaksi.

Saamelaiskäräjät vetosi maaliskuussa 2021 Lapin liiton valtuustoon Jäämeren radan linjauksen poistamiseksi maakuntakaavasta sen jälkeen, kun Lapin liiton hallitus päätti esittää maakuntakaavan hyväksymistä valtuustolle.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi 

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto(at)samediggi.fi

Leo Aikio
II varapuheenjohtaja
040 621 6505
leo.aikio(at)samediggi.fi

Kuva: Ville-Riiko Fofonoff


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia