Uusi oppimateriaali Árdna tarjoaa apua alkuopetukseen!

Kirjan kuvat Nora Bäck ja taitto Katja Lettinen.

Saamelaiskäräjät julkaisee uuden oppikirjan alkuopetukseen. Árdna on pohjoissaamenkieliseen äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen suunniteltu oppikirja, joka täydentää ja kertaa ensimmäisen lukuvuoden aiheita. Kirja sopii 1. luokan kevääseen tai 2. luokan syksyyn oppilaan edistymisen mukaan. Kirjaa voi käyttää myös muiden kirjojen rinnalla ensimmäisen kouluvuoden aikana. Ennen kirjan käyttöönottoa oppilaan tulisi osata tunnistaa kirjaimia ja yhdistää niitä lyhyiksi sanoiksi.

Árdna-oppikirjan monipuoliset ja hiljalleen kehittyvät harjoitukset innostavat oppilasta kirjoittamaan yhä rikkaampaa kieltä. Aihealueita käsitellään omina kokonaisuuksinaan ja tilaa on varattu myös itsearvioinnille ja vertaispalautteelle. Saamelaiskäräjien julkaiseman kirjan on tehnyt erityisluokanopettaja Aura Pieski ja kirjan kuvat on piirtänyt GEA-kirjasarjasta tuttu kuvataiteilija Nora Bäck. Kirja julkaistaan pian myös koltansaamenkielisenä Ärbb´ kieliversiona, jonka on kääntänyt soveltaen Esther Berelowitsch yhdessä Maria Porsangerin kanssa.

Yhdessä Árda-kirjan kanssa julkaistaan myös kattava opettajanopas, joka tarjoaa vinkkejä ja tulostettavaa lisämateriaalia opetuksen täydentämiseksi. Opettajanopas julkaistaan digitaalisessa muodossa. Sekä Árdna-oppikirja että opettajanopas ovat tilattavissa lukuvuoden 2024–2025 alussa.

Lisätiedot:

Aura Pieski
Pedagoginen sisältö/projektityöntekijä
aura.pieski@samediggi.fi

Marita Aikio
Oppimateriaalisuunnittelija
040 662 9018
marita.aikio@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia