“Álgu” - oppimateriaalit

Saamelaiskäräjät julkaisee uusia oppimateriaaleja pohjoissaamenkielisen alkuopetuksen äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta varten. Oppimateriaalit sopivat myös etäopetukseen. Materiaalit on kehittänyt Aura Mari Pieski. Álgu -materiaaliin ilmestyy vuoden 2023 aikana vähitellen lisää osia. Nyt julkaistaan kaksi osaa:

Álgu-diajonot antavat mahdollisuuden pitää valmiita opetustuokioita äidinkielen eri aiheista. Digitaalisessa muodossa julkaistu materiaali on tarkoitettu peruskoulun ensimmäisen luokan äidinkielen opetukseen, mutta niistä voi olla apua myös esiopetuksessa tai ylemmillä luokkaasteilla. PowerPoint muotoinen oppimateriaali havainnollistaa asioita kuvien kautta, joita voi näyttää oppilaille tietokoneen, projektorin tai älytaulun kautta.

Álgu-tavujonoihin on kerätty tavallisia pohjoissaamenkielisiä tavuja erilaisiiin taulukoihin. Materiaali on kehitetty peruskoulun ensimmäisen luokan lukemaan opettelemista ajatellen, mutta se voi olla avuksi myös ylemmillä luokkaasteilla ja erityisopetuksessa. Dokumenttiin on koottu esimerkkejä toiminnallisista harjoituksista ja peleistä. Oppimiateriaalin mukana on lisäksi pienet digitaaliset tavumuistipelit.

Koulut Suomessa voivat tilata Álgu -materiaaleja Saamelaiskäräjiltä osoitteesta: unni.lansman@samediggi.fi

Lisätietoja:

Aura Pieski
Pedagoginen sisältö/projektityöntekijä
aura.pieski@samediggi.fi

Marita Aikio
Oppimateriaalisuunnittelija
040 662 9018
marita.aikio@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia