Kaksi uutta koltansaamen kielen työkirjaa on julkaistu 

Koulutus- ja oppimateriaalitoimisto on julkaissut uuden koltansaamenkielisen 1. luokan ja 2. luokan työkirjat. ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj on perusopetuksen ensimmäisen luokan vieraan kielen opetuksen kevätlukukauden työkirja. ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj on perusopetuksen toisen luokan vieraan kielen lukijoiden opetuksen syyslukukauden työkirja.

Työkirjat on koltansaamen kulttuuriin sovellettu ja käännetty pohjoissaamen kielen GEA-sarjan työkirjoista. Kirjojen käsikirjoitukset on tehnyt Oona Länsman ja kuvitukset Nora Bäck. Koltansaamen kielelle 1. kevään työkirjan on kääntänyt Kari Chan ja taiton tehnyt Anni Näkkäläjärvi. 2. syksyn työkirjan on kääntänyt Raija Lehtola ja taiton tehnyt Ester Berelowitsch.

Kirjoja voi tilata Saamelaiskäräjien verkkokaupasta:

Kevään työkirja: ǨIÕČČ 1 Kåʹllmeäʹcc Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj

Syksyn työkirja: ǨIÕČČ 2 Kåʹllmeäʹcc Čõhččpââʹj tuejjǩeʹrjj


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia