Kielineuvonta päättyy nykymuodossa Suomen Saamelaiskäräjillä

Kuvassa pöydällä sanakirjoja.

Suomen saamelaiskäräjät on tarjonnut kuluneena vuonna pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielineuvontaa. Tämä palvelu päättyy nykymuodossaan Suomen Saamelaiskäräjillä vuoden 2022 loppuun mennessä. Kielityöntekijät ovat tarjonneet kielineuvontaa saamen kielen toimistossa ja valmistelleet muun muassa termilistoja ja tehneet kielenhuoltoa. Saamelaiskäräjät on halunnut turvata saamen kielillä tehtävän kielityön väliaikaisella mallilla Sámi Giellagáldun perustamisprosessin ollessa kesken.

Saamelaiskäräjien pitkän aikavälin tavoitteena on ollut saada yhteispohjoismaisen saamen kielten resurssikeskus Sámi Giellagáldun toiminta vakinaistettua ja siirtää kielityö, kuten väestön kielineuvonta, Sámi Giellagáldulle. Suomen Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso on tyytyväinen, että pitkäjänteinen yhteispohjoismainen yhteistyö tuo tulosta:

– Suomen Saamelaiskäräjät haluaa kiittää Norjan ja Ruotsin Saamelaiskäräjiä yhteistyöstä ja iloitsee, kun Sámi Giellagáldun vakinaistamiselle on löytynyt rahoitus sekä yhteinen ratkaisu, ja toiminta pääsee uuteen alkuun.

Saamelaiskäräjät on pyrkinyt pitkään ratkaisemaan kysymyksen siitä, miten yhteispohjoismainen saamen kielten kieliyhteistyö tulisi järjestää. Kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio kertoo, että prosessi on ollut monivaiheinen:

– Ei ole helppoa perustaa saamelaisten yhteistä organisaatiota ja olemme törmänneet hyvin monenlaisiin haasteisiin työssä. Meillä on vielä paljon rajaesteitä, mitkä estävät ja hidastavat tällaisen koko saamelaisalueen kattavan työn tekemistä. On kuitenkin tärkeintä, etteivät valtioiden rajat vaikuta liikaa saamen kielten kehitykseen, ja että yhteispohjoismainen kielityö saamen kielten eteen voi jatkua.

Jatkossa Norjan, Suomen ja Ruotsin Saamelaiskäräjien yhdessä rahoittama Sámi Giellagáldu vastaa kielityöstä. Sami Giellagaldu on itsenäinen organisaatio, mikä toimii hallinnollisesta Norjan Saamelaiskäräjien yhteydessä. Sami Giellagaldun toimintaa johtaa hallitus, mihin kolmen maan Saamelaiskäräjät ovat nimenneet jäsenet. Puheenjohtajana toimii Suomen Saamelaiskäräjien nimeämä jäsen Tauno Ljetoff.

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio, gielladorvočálli
anne-kirste.aikio@samediggi.fi
010 839 3124 / 040 707 5626


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia