Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaiskäräjät kutsuvat saamelaisopetuksen pohjoismaiseen foorumiin

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaiskäräjät kutsuvat saamelaisopetuksen pohjoismaiseen foorumiin Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen Inariin 1.-2.12.2021. Saamelaisopetuksen pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen on yksi Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakaudelle asettamista tavoitteista. Foorumi on Suomen puheenjohtajakauden tapahtuma.

Foorumin tavoitteina ovat

 • kokonaiskuvan luominen saamelaisopetuksen tilanteesta Suomessa,
 • Ruotsissa ja Norjassa,
 • saamelaisopetuksen rajat ylittävän yhteistyön vahvistaminen,
 • uudenlaisten yhteistyömuotojen luominen ja
 • jatkuvan keskusteluyhteyden aikaansaaminen maiden opetusviranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja saamelaisyhteisöjen välille.

Foorumin teemoina ovat

 • opetus saamen äidinkielen / ensimmäisen kielen kehittymisen mahdollistajana Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa,
 • saamen kielten revitalisaation väylät opetuksessa, hyvät käytännöt eri maissa,
 • opetuksen vahvat ja heikot mallit saamen kielten tulevaisuuden näkökulmasta,
 • saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävä opetus eri maissa,
 • saamenkielisten opettajien koulutus ja kelpoisuusvaatimukset,
 • saamenkielisen oppimateriaaliyhteistyön edellytykset ja
 • saamelaisia koskeva tieto kaikille yhteisessä opetuksessa.

Kohderyhmä Suomen, Ruotsin ja Norjan

 • opetusministeriöt, saamelaiskäräjät ja opetusviranomaiset,
 • opetuksen ja koulutuksen järjestäjät,
 • koulutuspoliittiset päättäjät,
 • saamelaisopetuksen ja -koulutuksen tutkijat sekä
 • muut asiasta kiinnostuneet.

Lisätietoja lokakuun aikana – seuraa Saamelaiskäräjien verkkosivuja www.samediggi.fi ja opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteria https://minedu.fi/tapahtumat. Konferenssisivusto avataan lokakuussa.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Anna Mikander, anna.mikander(at)gov.fi, +358 (0) 40 866 8585

Koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, ulla.aikio-puoskari(at)samediggi.fi, +358 (0)10 8393 112


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia