Opitaan saamelaisista ja saamelaiskulttuurista Dihtosis-hankkeen video-oppituntien avulla  

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hanke julkaisee video-oppitunteja saamelaiskulttuurista. Saamelaisnuoret toimivat opettajina video-oppitunneilla johdattaen oppilaat saamelaiskulttuuriin eri näkökulmista.  Video-oppitunnit madaltavat kynnystä käsitellä saamelaisaiheita oppitunneilla, sillä ne on helppo ottaa käyttöön milloin vain. Videoita julkaistaan yhteensä kolme eri luokka-asteille.

Tutustutaan saamelaiskulttuuriin on 4.–9.-luokkalaisille sekä toisen asteen opiskelijoille tarkoitettu video, jossa oppii perustietoa kulttuurista. Siinä tutustutaan tarkemmin saamenpukuun, saamelaismusiikkiin sekä elinkeinoihin.

Saamen kansa ja kielet -video on suunnattu yläkouluihin ja toisen asteen oppilaitoksiin. Siinä käsitellään saamen kieliä, saamelaisnuorten elämää sekä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston toimintaa.

Ihmisoikeudet ja alkuperäiskansat -video sukeltaa syvemmälle teemaan. Se on suunnattu toisen asteen oppilaille. Siinä käsitellään kulttuurista omimista, sulauttamispolitiikkaa sekä alkuperäiskansojen oikeuksia. Videota suositellaan katsottavaksi sen jälkeen, kun luokka on katsonut Tutustutaan saamelaiskulttuuriin tai Saamen kansa ja kielet -videon.

– Tarjoamme opettajien toiveesta tämän vuoden uutuutena video-oppitunteja saamelaiskulttuurista.  Video-oppitunti on opettajalle hyvin vaivaton tapa opettaa saamelaiskulttuurista. Videot ovat saamelaisnuorten toteuttamia ja niissä tarjotaan tietoa, jonka nuoret itse ovat nostaneet merkitykselliseksi, kertovat Saamelaiskäräjien nuorisosihteeri Elli-Marja Hetta ja Nuorten Akatemian projektipäällikkö Ulla Saalasti.

Myös kouluvierailut jatkuvat osana hanketta

Video-oppituntien lisäksi Dihtosis tarjoaa suosittuja saamelaisnuoren vetämiä toiminnallisia etätyöpajoja aiheesta, sekä lähityöpajoja Oulun seudulle. Hankkeessa toimii kouluvierailijana tehtävään koulutettu saamelaisnuori. Työpajoja voi tilata ala- ja yläkouluun sekä toisen asteen oppilaitoksiin.

Myös Dihtosis-menetelmäopas on päivitetty ja sen voi ladata pdf-muodossa hankkeen sivuilta. Menetelmäopas sisältää 18 harjoitusta saamelaiskulttuurin käsittelyyn luokassa. Hankkeessa on myös tuotettu kaksi pedagogista peliä saamelaiskulttuurista. Pieni peli saamelaisista on suunnattu 4–6-luokkalaisille. Peli tarjoaa perustietoa siitä, keitä saamelaiset ovat ja mitkä piirteet tekevät heidän kulttuuristaan ainutlaatuisen. Sukellus saamelaiskulttuuriin -pelissä mennään hieman pintaa syvemmälle. Se on suunnattu yläkouluille ja toiselle asteelle. Siinä käsitellään perustiedon lisäksi muun muassa alkuperäiskansoja, kulttuurista omimista sekä saamelaisten kokemaa syrjintää. Peli on saatavilla myös pohjoissaameksi.

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian Dihtosis-hanke on välittänyt saamelaistietoa ja tarjonnut toiminnallisia työpajoja alakouluille, yläkouluille sekä toisen asteen oppilaitoksille jo kolmen vuoden ajan.  Hankkeen päätavoitteena on lisätä valtaväestöön kuuluvien lasten ja nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista ja näin osaltaan ehkäistä saamelaisiin kohdistuvaa vihapuhetta ja syrjintää. Dihtosis-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankeaika: 1.9.2021-30.6.2022.

Lisätietoja:

Saamelaiskäräjät

Nuorisosihteeri
Elli-Marja Hetta
puh. 010 8393134, elli-marja.hetta(at)samediggi.fi

Nuorten Akatemia

Projektipäällikkö, Ulla Saalasti
Puh. 040 567 4203
ulla.saalasti(at)nuortenakatemia.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia