Saamelaiskäräjälakiesitystä koskevissa 9 §:n mukaisissa neuvotteluissa neuvottelutulos

Saamelaiskäräjät ja oikeusministeriö neuvottelivat saamelaiskäräjälakia koskevasta esitysluonnoksesta saamelaiskäräjälain 9 §:n mukaisesti tänään 1. joulukuuta 2023.

Saamelaiskäräjälakiesitystä koskevat neuvottelut oikeusministeriön ja saamelaiskäräjien kesken on pidetty hyvässä hengessä.

Neuvottelutulos on valmis etenemään aikataulun mukaisesti vuoden 2023 loppuun mennessä hallitusohjelmakirjauksen pohjalta. Esitys tulee julkiseksi, kun se annetaan valtioneuvoston istunnossa.

– Olen tyytyväinen siihen, että meillä on neuvottelutulos ja saamelaiskäräjälain uudistus etenee hallitusohjelmakirjauksen mukaisesti, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjälakia koskevan esitysluonnoksen 9 §:n mukaisiin neuvotteluihin osallistuivat oikeusministeri Leena Meri, valtiosihteeri Teija Makkonen, osastopäällikkö Johanna Suurpää ja neuvotteleva virkamies Yrsa Nyman oikeusministeriöstä sekä puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, I varapuheenjohtaja Anni Koivisto, II varapuheenjohtaja Leo Aikio, edustaja Pirita Näkkäläjärvi ja lakimiessihteeri Kalle Varis Saamelaiskäräjiltä.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaan hallituksen esitys saamelaiskäräjälaista annetaan vuoden 2023 loppuun mennessä kansliapäällikkö Timosen toimikunnan työn pohjalta yhteistoiminnassa Saamelaiskäräjien kanssa.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi 


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia