Saamelaiskäräjät aloittaa Saamelaiset sote-uudistuksessa -blogisarjan julkaisun syksyn 2020 aikana

Osana sote-kampanjaa Saamelaiskäräjät alkaa julkaista Saamelaiset sote-uudistuksessa -blogisarjaa saamenkielisistä ja kulttuurinmukaisista sote-palveluista, ja niihin liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Blogisarjassa eri alojen asiantuntijat tuovat omien kokemustensa ja asiantuntemuksensa pohjalta esiin näkökulmia sote-alan palveluiden piirissä.

Blogisarjassa käydään keskustelua sote-palveluiden tarjoamisesta yhdenvertaisuuden näkökulmasta sekä avataan saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten palveluiden merkitystä arjessa konkreettisten esimerkkien kautta.

”Saamenkielisten ja kulttuurinmukaisten sote-palveluiden tarjoamisessa olevien haasteiden lisäksi haluamme kiinnittää niin kirjoittajien kuin lukijoidenkin huomion niihin mahdollisuuksiin, joita sote-uudistus tarjoaa palveluiden ja niitä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi”, kertoo puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso blogisarjasta.

Saamelaiskäräjät aloitti kesäkuussa 2020 kampanjan yhdenvertaisten Sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) palveluiden puolesta.  Suomen hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen sekä sote-maakuntien perustamisen, joiden tavoitteena on sote-palveluiden toteuttaminen yhdenvertaisesti kaikille. Marinin hallitusohjelmaan on kirjattu selkeästi myös linjaus kielellisten oikeuksien käytännön toteutumisen turvaamisesta saamen kielellä.

Sote-kampanjallaan Saamelaiskäräjät haluaa tuoda julkiseen keskusteluun enemmän tietoa saamelaisten sote-palveluiden nykytilasta ja sote-palveluihin liittyvän lainsäädännön uudistuksen tarpeista saamelaisten näkökulmasta.

https://samediggi.fi/sote-uudistus/

Lisätietoja

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi

sosiaali- ja terveyssihteeri Anne Länsman-Magga, puh. 040 182 9998, anne.lansman-magga(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia