Saamelaiskäräjät arvioi totuus- ja sovintokomission tilannetta ja toimintaedellytyksiä huolellisesti

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio asetettiin valtioneuvoston toimesta 28. lokakuuta 2021. Kevään 2022 aikana molemmat Saamelaiskäräjien esittämät komissaarit ovat eronneet luottamustoimestaan ja myös komission pääsihteeri on jättänyt tehtävänsä. Saamelaiskäräjillä tilannetta käydään läpi huolella. Asiaa käsiteltiin 8.6.2022 pidetyssä hallituksen kokouksessa, jossa päätettiin myös asian viemisestä päätettäväksi Saamelaiskäräjien kokoukselle.

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio asetettiin Valtioneuvoston toimesta 28. lokakuuta 2021. Asettamisensa jälkeen komissio on toiminut itsenäisesti ja riippumattomasti.  Kevään 2022 aikana totuus- ja sovintokomissio on järjestänyt asiantuntijakuulemisia, joihin on kutsuttu myös Saamelaiskäräjien yksittäisiä virkamiehiä kuultavaksi. Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio tapasi ensimmäistä kertaa Saamelaiskäräjien hallitusta 9.5.2022 järjestetyssä tapaamisessa.

Toukokuussa 2022 molemmat Saamelaiskäräjien esittämät komissaarit Miina Seurujärvi sekä Heikki J. Hyvärinen ovat pyytäneet vapautusta komissaarin tehtävästään Valtioneuvostolta.  Valtioneuvosto myönsi eron Miina Seurujärvelle ja Heikki J. Hyväriselle komissaarin tehtävästä 25.5.2022 lukien. Komission pääsihteeri ilmoitti valtioneuvoston kanslialle koeajan purkamisesta Saamelaisten totuus- ja sovintokomission pääsihteerin virasta 22.5.2022 lähtien.

Komission asettajatahojen, eli Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen sekä Valtioneuvoston kanslian edustajat ovat keskustelleet komissiossa tapahtuneista muutoksista ja jatkotoimista touko-kesäkuussa 2022 neljään otteeseen 13.5.2022, 18.5.2022, 25.5.2022 ja 2.6.2022. Lisäksi komission asettaneet tahot ovat 18.5.2022 kuulleet vallitsevasta tilanteesta kaikkia viittä alun perin komissaareiksi nimettyä henkilöä sekä 25.5.2022 kolmea sihteeristön suunnittelijaa.

– Saamelaiskäräjät suhtautuu tilanteeseen vakavasti. On tarpeen voida muodostaa ensin riittävä tilannekuva tapahtumista ja sen perusteella arvioida, minkälaisia ratkaisuja prosessin jatkaminen vaatii, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Totuus- ja sovintokomission jatkosta päätetään Saamelaiskäräjien kokouksessa

Saamelaiskäräjien hallitus keskusteli totuus- ja sovintokomission tilanteesta ja jatkotoimista kokouksessaan 8.6.2022. Hallitus päätti kutsua 23.6.2022 pidettävään Saamelaiskäräjien kokoukseen kuultaviksi kaikki viisi totuus- ja sovintokomissioon alun perin nimettyä jäsentä, totuus- ja sovintokomission sihteeristön suunnittelijat, sekä tehtävänsä jättäneen pääsihteerin. Lisäksi Saamelaiskäräjien kokoukseen kutsutaan kuultavaksi saamelaisten psykososiaalisen tuen palveluyksikön hankejohtaja Heidi Eriksen.

Saamelaiskäräjien hallitus päätti viedä täyskokouksen myös uusien komissaarien valinnan eronneiden komissaarien tilalle ja tarvittaessa päätöksen muista toimenpiteistä prosessin jatkoa ajatellen. Lisäksi hallitus kehottaa puheenjohtajistoa neuvottelemaan prosessin eri osapuolten kanssa toimenpiteistä, joilla varmistetaan prosessin onnistumismahdollisuudet ja toimintaedellytykset. Puheenjohtajisto raportoi täyskokoukselle ajankohtaisen tilanteen.

– Tilanteen ja kokonaiskuvan selventämiseksi näemme tärkeäksi, että Saamelaiskäräjien jäsenille on mahdollisuus kuulla totuus- ja sovintokomission työssä tähän asti mukana olleita henkilöitä sekä myös saamelaisten psykososiaalisen tuen asiantuntijaa. Tämän jälkeen Saamelaiskäräjien jäsenet voivat toivottavasti paremmin arvioida uusien komissaarien nimeämistä ja tarvittavia toimenpiteitä, jatkaa I varapuheenjohtaja Anni Koivisto.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Anni Koivisto
I varapuheenjohtaja
040 415 5969
anni.koivisto@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia