Saamelaiskäräjät haettavaksi määräaikaisen Ijahis idja -festivaalin lastenpäivän projektityöntekijän tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan toukokuun alussa ja kestää 25.8.2023 saakka.

Projektityöntekijän tehtävänä on vastata Ijahis idja -alkuperäiskansojen musiikkifestivaalin lasten- ja nuorten päivän suunnittelusta, järjestelyistä, yhteydenpidosta tapahtuman osallistujien ja järjestäjien kesken, tiedottamisesta, muista ennakkovalmisteluista. Ijahis idja -festivaalin järjestetään 18.‒19.8.2023 Inarissa, Sajoksessa.

Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa soveltuva koulutus ja saamen kielen taito. Arvostamme kykyä itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Projektityöntekijän palkkaus määräytyy Suomen saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VII/I mukaan (peruspalkka 1 965,74 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Projektityöntekijän työaika on touko-kesäkuussa 50 % kokonaistyöajasta ja heinä-elokuussa 100 % kokonaistyöajasta. Projektityöntekijän toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa.

Hakemuskirje liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 14.4.2023 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?eaae5787

Lisätietoja työstä antaa saamelaismusiikkikeskuksen suunnittelija Oula Guttorm p. 040 667 4545, oula.guttorm(at)samediggi.fi

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua osoitteessa www.samediggi.fi ja Ijahis idja -alkuperäiskansojen musiikkitapahtumaan osoitteessa: www.ijahisidja.fi

Inarissa 23.3.2023
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia