Saamelaiskäräjät hakee inarin-, koltan- ja pohjoissaamenkielisten oppimateriaalien projektityöntekijöitä määräaikaisiin tehtäviin

Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kuusi saamenkielisten oppimateriaalien projektityöntekijän määräaikaista tehtävää. Projektit liittyvät saamen äidinkielten, maantiedon, biologian ja saame vieraana kielenä oppiaineiden oppimateriaaleihin. Tehtävät täytetään kuudeksi kuukaudeksi (6 kk) vuoden 2022 aikana. Työn ajankohdasta sovitaan erikseen. Oppimateriaalityö edellyttää hyvää saamen kielen taitoa, pedagogista osaamista, opetussuunnitelman tuntemusta sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V-I mukaan (peruspalkka ilman lisiä 2492,97 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät sekä 24 % saamelaisalueen lisä.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 4.2.2022 mennessä osoitteessa https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?662d5181

Lisätietoja antavat oppimateriaalisihteeri Petra Kuuva, puh. 010 839 3119 ja oppimateriaalisuunnittelija Marita Aikio, puh. 010 839 3111. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 18.1.2022 Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia