Saamelaiskäräjät hakee pohjoissaamen kääntäjän sijaista vuorotteluvapaan ajaksi

Sijaisuus on ajalle 5.6.–1.12.2023 tai sopimuksen mukaan. Sijaiseksi valittavan pitää täyttää vuorotteluvapaalaissa (1305/2002) tarkoitetut ehdot.

Kääntäjän tehtävänä on hoitaa pohjoissaamen käännös- ja terminologiatöitä kielitoimistossa. Kääntäjän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus sekä laissa auktorisoidusta kääntäjistä (1231/2007) tarkoitettu oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä suomen kielestä pohjoissaamen kieleen tai päinvastoin.

Kääntäjän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V/II tai IV/IV mukaisesti (peruspalkka 2372,87–2741,73 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 26.5.2023 tällä hakulomakkeella (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio puh. +358 40 707 5626 tai anne-kirste.aikio(at)samediggi.fi. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

12.5.2023
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia