Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi kielipesäohjaajan viran

Työ alkaa 1.7.2023 tai sopimuksen mukaan. Kielipesäohjaajan tehtävät on lueteltu Saamelaiskäräjien työjärjestyksen pykälässä 35 a. Tehtäviin kuuluu mm. saamelaisten kielipesätoiminnan ohjaaminen, koordinointi ja kehittäminen sekä kielipesien valtionavustuksen hallinnointiin liittyvät tehtävät.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokonaisvaltaista pedagogista näkemystä saamelaisesta varhaiskasvatuksesta, kielen elvytysmenetelmien tuntemusta, perehtyneisyyttä saamelaiskulttuuriin sekä valtionavustuksen hallinnointiin liittyviin tehtäviin. Tehtävään valittavalta toivotaan lastentarhanopettajan kelpoisuutta, hyviä neuvottelu- ja viestintätaitoja sekä hyvää paineensietokykyä.

Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/II mukaan (peruspalkka 2760,63 e/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Vapaamuotoinen hakemuskirje ja ansioluettelo liitteineen tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 14.5.2023 mennessä tällä hakulomakkeella (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio, puh. 010 8393124. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 14.4.2023
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia