Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen hallintosuunnittelijan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2023 saakka. Tehtävän toteutumisen edellytyksenä on, että eduskunta hyväksyy valtion talousarvion vuodelle 2023 hallituksen syyskuussa antaman esityksen mukaisesti.

Suunnittelijan tehtävänä on hallintopäällikön alaisuudessa valmistella yleishallintoon liittyviä tehtäviä. Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus sekä saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa laaja hallinnollisten tehtävien tuntemus sekä kyky itsenäiseen, vastuulliseen työskentelyyn. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Suunnittelijan palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaisesti (peruspalkka 2698,37 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Hakemuskirje ja ansioluettelo tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 20.12.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?ef3104e9

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi p. 010 839 3106. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 2.12.2021
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia