Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen inarinsaamen kääntäjän tehtävän

Kädet kannettavan tietokoneen näppäimistöllä.

Työ alkaa 2.1.2023 tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.12.2023 asti. Tehtävän toteutumisen edellytyksenä on, että eduskunta hyväksyy valtion talousarvion vuodelle 2023 hallituksen syyskuussa antaman esityksen mukaisesti.

Kääntäjän tehtävänä on hoitaa inarinsaamen käännös- ja terminologiatöitä kielitoimistossa. Kääntäjän kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tai muu koulutus sekä laissa auktorisoidusta kääntäjistä (1231/2007) tarkoitettu oikeus toimia auktorisoiduna kääntäjänä suomen kielestä inarinsaamen kieleen tai päinvastoin. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Kääntäjän palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/IV tai V/II mukaisesti (peruspalkka 2649,02-2292,63 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 18.12.2022 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?85fc7eaf

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio +358 40 707 5626.

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 2.12.2022
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia