Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen Saamelaisnuorten taidetapahtuman projektityöntekijän tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja jatkuu 15.6.2022 asti. Projektityöntekijän tehtävänä on vastata Saamelaisnuorten taidetapahtuman suunnittelusta, järjestelyistä, yhteydenpidosta tapahtuman osallistujien ja järjestäjien kesken, tiedottamisesta, muista ennakkovalmisteluista ja tapahtuman jälkitöistä. Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään toukokuussa 2022 Inarissa, Sajoksessa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää saamen kielen taitoa (saamelaiskäräjistä annettu asetus 1727/1995). Arvostamme kykyä itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V-II mukaan (peruspalkka 2247,67 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 15.2.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?cf0db138

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutussihteeri Ulla Aikio-Puoskari, puh. 010 839 3112. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua osoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 27.1.2022
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia