Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen saamelaisnuorten taidetapahtuman projektityöntekijän tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.5.2023 asti. Tehtävän toteutumisen edellytyksenä on, että taidetapahtuman rahoitus myönnetään esityksen mukaisesti.

Projektityöntekijän tehtävänä on vastata Saamelaisnuorten taidetapahtuman suunnittelusta, järjestelyistä, yhteydenpidosta tapahtuman osallistujien ja järjestäjien kesken, tiedottamisesta, muista ennakkovalmisteluista ja tapahtuman jälkitöistä. Saamelaisnuorten taidetapahtuma järjestetään 26.-27.4.2023 Inarissa, Sajoksessa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää saamen kielen taitoa (saamelaiskäräjistä annettu asetus 1727/1995). Arvostamme kykyä itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Palkkaus määräytyy saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason V-II mukaan (peruspalkka 2292,63 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset tulee toimittaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 28.2.2023 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?640bd4a6

Lisätietoja tehtävästä antaa vs. koulutussihteeri Bigga-Helena Magga, puh. 010 839 3121

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua osoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 14.2.2023
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia