Saamelaiskäräjät kehittää saamenkielisiä käännös- ja tulkkauspalveluita – uusi sivusto avattu

Saamelaiskäräjien saamen kielen toimisto on uudistanut sivuston, josta löytyy lista freelancer-kääntäjistä ja tulkeista. Uudelle sivustolle pääset tästä. Sivustolle on lisätty saamenkielten uusien kääntäjien ja tulkkien tiedot sekä ohjeet käännösten ja tulkkauksen tilaamiseen. Sen lisäksi hakutoimintoa on parannettu. Sivuston uudistustyön tarkoituksena on parantaa kääntäjien ja tulkkien saavutettavuutta sekä edistää saamenkielisten palveluiden toteutumista. Sivun kautta tulkit ja kääntäjät voivat halutessaan ilmoittaa tietonsa lisättäväksi sivustolle.

Saamen kielilain mukaan Saamelaiskäräjien saamen kielen toimiston tehtävänä on toimittaa käännöksiä viranomaisille, ja Saamelaiskäräjiltä voi myös tilata käännöksiä. Ohjeet käännösten tilaamiseen Saamelaiskäräjiltä löytyvät täältä. Saamelaiskäräjät asettaa etusijalle tilaukset niiltä viranomaisilta, joita saamen kielilaki koskee. Saamen kielen toimisto auttaa freelancer-kääntäjien löytämisessä, jos toimiston kääntäjät eivät voi ottaa käännöstyötä vastaan. Toimisto auttaa myös tulkkien löytämisessä.

Saamelaiskäräjät on tehnyt uudistuksen yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen vetämän Saamen kielten tulkkaus -hankkeen kanssa. Uudelta sivustolta löytyy hankkeessa tehdyt tulkkausesitteet ja niiden tulkkien nimet, jotka ovat suorittaneet saamenkielisen tulkkauskoulutuksen. Listaan on nyt myös täydennetty tietoja siitä, missä tulkit toimivat, millaisille aloille he ovat erikoistuneet ja kuinka heidät tavoittaa. Myös hakutoimintoa on parannettu, jotta tulkin tai kääntäjän löytäminen on helpompaa ja nopeampaa.

– Me olemme saaneet palautetta, että saamenkielisiä tulkkeja ja kääntäjiä on vaikea löytää, ja siksi olemme kehittäneet kyseistä sivustoa, kertoo kieliturvasihteeri Anne Kirste Aikio ja jatkaa: – Me koemme, että viranomaisilla on yhä enemmän halua tuottaa sisältöjä saameksi, ja käännös- ja tulkkaustarpeet ovat lisääntyneet kovasti. Toivomme että tämä into tuottaa saamenkielisiä palveluita ei laannu siksi, että tulkkeja ja kääntäjiä ei löydy.

Saamen kielen toimisto on tänä syksynä myös selvittämässä, kuinka edistää ja tehostaa saamen kielen toimiston käännöspalveluita, jotta se pystyisi yhä paremmin palvelemaan viranomaisten ja Saamelaiskäräjien omia käännöstarpeita. Saamelaiskäräjät toivoo, että ensi vuodelle ehdotetut lisäresurssit kääntäjien palkkaamiseksi vahvistetaan Suomen eduskunnassa ja siten saamelaisten kielellisten oikeuksien tilanne paranisi.

Lisätietoja:

Anne Kirste Aikio, kieliturvasihteeri
anne-kirste.aikio@samediggi.fi
puh. 040 707 5626 / 010 839 3124


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia