Saamelaiskäräjät kuulee huoltajia ja neuvottelee Rovaniemen kaupungin kanssa saamen opetuksesta

Saamelaiskäräjät kuulee saamen kielten oppilaiden huoltajia maanantai-iltana 23.8. etäyhteyksin järjestettävässä tilaisuudessa. Viralliset neuvottelut Rovaniemen kaupungin sivistystoimen kanssa alkavat tiistaina. Huolta herättävät erityisesti saamen kielten opetusjärjestelyt alkaneena kouluvuonna. Kaupunki siirsi valtaosan saamen kielten opetuksesta toteutettavaksi etäyhteyksin oppilaiden koteihin varsinaisen koulupäivän jälkeen.

– Tilanne huolestuttaa, koska opetusjärjestelyt eivät vastaa käsitystämme opetuksen lainmukaisuudesta, oikeasta vastuunjaosta eivätkä hyvästä pedagogisesta toteutuksesta, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.  – Monet huolestuneet huoltajat ovat olleet meihin yhteydessä ja pyytäneet Saamelaiskäräjiltä apua tilanteen korjaamiseen. Tilanne tuntuu vaikealta lukuisille perheille ja on pelättävissä, että Rovaniemellä tapahtunut myönteinen saamen kielten opetuksen kehittämistyö valuu hukkaan.

Saamelaiskäräjät on kutsunut oppilaiden huoltajia avoimeen kuulemistilaisuuteen, jossa se haluaa kartoittaa tilannetta mahdollisimman monesta näkökulmasta. Juuso on erityisen ilahtunut saamen kielten oppilasmäärän selvästä kasvusta ja viime vuosien kehittämistyöstä Rovaniemellä.

Varapuheenjohtaja Anni Koiviston mielestä Rovaniemen tilanne kuvastaa saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen lainsäädännöllisesti ja rahoituksellisesti heikkoa asemaa kotiseutualueen kuntien ulkopuolella. – Saamelaiskäräjät on tehnyt kovasti työtä tilanteen korjaamiseksi ja odotuksemme ovat nyt korkeammalla kuin aiempina vuosina. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama saamelaisopetuksen kehittämistyöryhmä jätti keväällä esityksensä ja neljä erillisselvitystä opetuksen kehittämiseksi ja mm. sen saattamiseksi pysyvälle perustalle koko maassa.

Pohjoissaamen kielen oppilasmäärä perusopetuksessa on noussut edellisestä lukuvuodesta useilla kymmenillä, ollen nyt noin 100. Kaupunki on palkannut pohjoissaamen kielen opettajan, mutta inarin- ja koltansaamen kielten opetuksen se ostaa Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteiseltä etäopetushankkeelta.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso, Puheenjohtaja
040 687 3394, tuomas.juuso@samediggi.fi

Anni Koivisto, I varapuheenjohtaja
040 415 5969, anni.koivisto@samediggi.fi

Ulla Aikio-Puoskari, koulutussihteeri
040 767 3101, ulla.aikio-puoskari@samediggi.fi

Koulutus- ja oppimateriaaliasiat Saamelaiskäräjillä

Uutinen 15.4.2021 OKM:n työryhmän työn valmistumisesta


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia