Saamelaiskäräjät on saanut korotuksen vuoden 2023 kulttuurimäärärahaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt saamenkielisen kulttuurin edistämiseen, Pohjoismaisten saamelaisjärjestöjen tukemiseen ja Utsjoen Saamelaiskirkkotupien ylläpitämiseen yhteensä 236 000 euroa. Korotusta edellisiin vuosiin on 57 000 euroa.

– Olemme usean vuoden edestä taistelleet kulttuurimäärärahan nostamisen puolesta. Olen tyytyväinen kulttuuripolitiikasta vastuussa olevana, että vihdoinkin saamme nostoa aikaiseksi pitkäjänteisen työmme tuloksena, sanoo Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Saamelaiskäräjät julisti vuoden 2023 kulttuurimäärärahan haettavaksi lokakuussa 2022. Hakemukset tuli toimittaa lokakuun loppuun mennessä. Kulttuurilautakunta kokoontuu 16.-17.2.2023 päättämään määrärahan jaosta. Päätöksistä ilmoitetaan helmikuun loppuun mennessä.

– Saamelaisyhteisö on pitkään odottanut, että saamme lisää resursseja saamenkieliseen kulttuurityöhön ja taide-elämään. Kulttuurimäärärahan korotuksella on suuri merkitys kaikilla kolmella Suomessa elävällä saamen kielellä tapahtuvalle kulttuurielämälle, iloitsee kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Pirita Näkkäläjärvi.

Saamelaiskäräjien vaalikauden tavoitteena on ollut sähköistää kulttuurimäärärahan hakuprosessi. Prosessi on edennyt jo niin pitkälle, että tämän vuoden sopimukset allekirjoitetaan sähköisesti. Seuraava kulttuurimäärärahan haku ja tiliselvitykset tullaan toteuttamaan sähköisesti.

– Sähköisissä allekirjoituksissa käytämme vahvaa tunnistautumista, mikä takaa prosessin turvallisuuden. Tarkoituksena on helpottaa kulttuurimäärärahan hakijoita ja sujuvoittaa koko prosessia. Tämä on ollut työn alla pitkään ja olen iloinen, että olemme nyt päässeet tähän pisteeseen, sanoo Saamelaiskäräjien kulttuurisihteeri Riitta Orti-Berg.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi

Pirita Näkkäläjärvi
Kulttuurilautakunnan puheenjohtaja
040 357 7006
pirita.nakkalajarvi@gmail.com

Riitta Orti-Berg
Kulttuurisihteeri
010 839 3103 / 040 840 0383
riitta.orti-berg@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia