Saamelaiskäräjien hallitus palauttaa totuus- ja sovintokomission tilanteen ja jatkotoimet uudelleen ratkaistavaksi täyskokoukselle 

Saamelaiskäräjien hallitus päätti kokouksessa 31.8.2022 palauttaa saamelaisten totuus- ja sovintokomission tilanteen ja jatkotoimet uudelleen ratkaistavaksi täyskokoukselle. Täyskokouksella ei ollut päätöstä tehtäessä tietoa siitä, että työn keskeyttäminen ei ole mahdollista ilman, että komissio ja sen työntekijät vapautetaan tehtävistä ja työ tältä osin päättyy.  Hallitus päätti lisäksi kuulla kirjallisesti saamelaisyhdistyksiä ja yksittäisiä saamelaisia asiassa.

Hallitus totesi, ettei Saamelaiskäräjien kokouksen päätös siirtää totuus- ja sovintokomission komissaarien valintaa eteenpäin ja ottaa prosessin jatkon osalta erätauko ole kaikilta osin täytäntöönpantavissa. Totuus- ja sovintokomission työn keskeyttäminen ei ole mahdollista ilman, että komissio ja sen työntekijät vapautetaan tehtävistään ja työ tältä osin päättyy.

Tämä tieto ei ole ollut Saamelaiskäräjien täyskokouksen käytettävissä päätöstä tehtäessä ja tästä syystä hallitus päätti palauttaa asian Saamelaiskäräjien täyskokoukselle uudelleen ratkaistavaksi. Saamelaiskäräjien hallitus alkaa valmistelemaan syyskuun lopussa pidettävää ylimääräistä täyskokousta totuus- ja sovintokomission työhön liittyen.

Hallitus tukee Kolttien kyläkokouksen toivetta jatkaa prosessia kolttasaamelaisten osalta. Hallitus toivoo, että totuus- ja sovintokomission työtä edistetään kolttasaamelaisten osalta Saamelaiskäräjien täyskokouksen päätöksestä huolimatta.

Hallitus pyytää kirjallisia kommentteja 

Saamelaiskäräjien hallitus kannustaa saamelaisyhdistyksiä ja yksittäisiä saamelaisia antamaan kirjallisia kommentteja saamelaisten totuus- ja sovintokomission tilanteeseen sekä uusien komissaarien valintaan liittyen.

Kommentit voi lähettää saamelaiskäräjien kirjaamoon 19.9.2022 klo 16 mennessä sähköpostitse info@samediggi.fi tai postitse osoitteeseen Saamelaiskäräjät, Menesjärventie 2 A, 99870 Inari.

Saamelaiskäräjien kokousasiakirjat löytyvät dokumenteista täältä.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia