Saamelaiskäräjien nuorisosihteeriksi Elli-Marja Hetta

Kasvatustieteiden maisteri Elli-Marja Hetta nimitettiin Saamelaiskäräjien nuorisosihteerin virkaan. Saamelaiskäräjien hallitus päätti nimityksestä kokouksessaan 11. kesäkuuta 2020. 

Vuotsolainen Elli-Marja Hetta on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri, ja hän on hoitanut nuorisosihteerin viransijaisuutta 1,5 vuotta. Nuorisosihteeri toimii nuorisoneuvoston esittelijänä ja sihteerinä ja hänen työhönsä kuuluu mm. valmistella saamelaisnuorten elinoloja ja hyvinvointia koskevia asioita, kehittää saamelaista nuorisotyötä yhdessä saamelaisnuorten kanssa ja järjestää saamelaisnuorten konferenssi.

– Mielestäni on hienoa, että saamelaisnuoret voivat opiskelujen jälkeen palata ja työllistyä saamelaisalueelle sekä tehdä työtä saamelaisyhteisön hyväksi. Olen aiemmin toiminut nuorisoneuvoston jäsenenä ja viransijaisuuteni aikana on ollut hienoa huomata, kuinka nuorisoneuvoston toimintaa on kehitetty esimerkiksi eri hankkeiden kautta. Saamelaisnuorten osallisuuden vahvistaminen eri tavoin on yksi tärkeimmistä nuorisosihteerin tehtävistä ja otan työn ilolla vastaan, kertoo Elli-Marja Hetta kuultuaan valinnasta.

Saamelaiskäräjien seuraava kokous järjestetään etäyhteyksin

Saamelaiskäräjien kokous 2/2020 pidetään 26.6.2020 klo 12 alkaen etäkokouksena. Kokousta voi seurata tavalliseen tapaan live striimin kautta osoitteessa www.samediggi.fi/live. Lähetyksessä voi kuunnella myös tulkkausta.

– Saamelaiskäräjien hallitus on päättänyt kokouksen järjestämisestä etäyhteyksin koronapandemian aiheuttaman tilanteen takia. Vaikka voimassa olevien rajoitusten mukaan enintään 50 hengen kokouksia voi jo nyt järjestää, päädyimme etäkokoukseen, jotta pystymme järjestämään kokouksen mahdollisimman koronaturvallisesti, sanoo puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Täyskokouksessa käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus, esitys saamelaiseksi kulttuurimäärärahaksi vuonna 2022, esitys saamenkielisten varhaiskasvatuspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi vuonna 2022, esitys saamenkielisen oppimateriaalin valmistamiseksi vuonna 2022, esitys saamelaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi vuonna 2022 ja yhteispohjoismaisen saamen kielten ammatti- ja resurssikeskus Sámi Giellagáldun säännöt.

Hallitus kävi lisäksi lähetekeskustelun saamelaisen ilmastopolitiikan kehittämisestä sekä keskusteli totuus- ja sovintoprosessin etenemisestä ja päätti jatkotoimista. Hallitus tiedottaa totuus- ja sovintoprosessin seuraavista toimista, kun se on ajankohtaista.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso puh. 040 687 3394, tuomas.juuso(at)samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia