Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ilmoittaa haettavaksi toimistosihteerin määräaikaisen tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian ja jatkuu 31.10.2023 saakka.

Vaalilautakunnan toimipaikka sijaitsee saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa, Inarissa.
Toimistosihteerin tehtävänä on vaalilautakunnan alaisena huolehtia vuoden 2023 saamelaiskäräjävaalien valmisteluun ja toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä, joita ovat mm. saapuvan ja lähtevän postin diariointi, osoitetietojen päivitys ja osoitekorttien tulostus, asiakirjojen kopiointi ja postitus sekä muut tavanomaiset toimistotyöt ja vaalilautakunnan sihteerin erikseen määräämät tehtävät.

Säädösperusteisena kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus ja saamen kielen taito (asetus 1727/95). Kokemus vaalilautakunnan työstä katsotaan eduksi.
Palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason VI ja II ryhmän mukaan (peruspalkka 2017,90 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät.

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa saamelaiskäräjien sihteeristöön 16.3.2023 mennessä osoitteeseen: https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?17fa1df6

Lisätietoja työstä antavat vaalilautakunnan sihteeri Antti Aikio p.+ 358 10 839 3148, vaalilautakunnan esittelijäsihteeri Sinikka Mäkinen +358 ‭10 839 3138‬‬.‬‬‬‬‬‬‬

Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 2.3.2023
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia