Saamen kielten etäopetushankkeeseen ennätysmäärä ilmoittautuneita – yli 160 oppilasta ja opiskelijaa

Ennätykselliset yli 160 oppilasta ja opiskelijaa ilmoitettiin Utsjoen kunnan ja Saamelaiskäräjien yhteiseen Saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihankkeen lukuvuoden 2022–2023 opetukseen.

Inarin-, koltan- ja pohjoissaamen opetukseen ilmoitettiin yhteensä 19 esiopetuksen oppilasta ja 131 perusopetuksen oppilasta. Lukiokoulutukseen ilmoittautui 11 opiskelijaa. Ilmoittautumisia tehtiin inarinsaamen opetukseen yhteensä 38, koltansaamen opetukseen 20 ja pohjoissaamen opetukseen 103.

– Hankkeen alkaessa vuonna 2018 opetuksessa aloitti noin 50 oppilasta, eli oppilasmäärämme on yli kolminkertaistunut ensimmäiseen hankevuoteemme verrattuna, iloitsee hankkeen projektipäällikkö Anni-Sofia Niittyvuopio Utsjoen kunnasta. – Oppilasmäärän voimakas kasvu kertoo siitä, että vakinaiselle saamen kielten etäopetukselle on lisääntyvä tarve valtakunnallisesti, sanoo Niittyvuopio.

Jälki-ilmoittautumisia otetaan vielä vastaan

Opetukseen ilmoittautuminen päättyi 31.3. Jälki-ilmoittautumisia otetaan kuitenkin vielä vastaan. Ilmoittautuminen opetukseen tehdään Hellewi-järjestelmässä.

Etäopetushanke tarjoaa esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä lukiokoulutukseen osallistuville kaksi viikkotuntia täydentävää saamen kielen (inarin-, koltan- tai pohjoissaamen) opetusta etäyhteyksin saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella asuville saamelaisoppilaille, joiden perheen tai suvun kieli on joku Suomessa puhutuista saamen kielistä. Saamea ei tarvitse osata entuudestaan osallistuakseen opetukseen. Hanke ei tarjoa opetusta aikuisille.

Ilmoittautumisen jälkeen opetukseen osallistumisesta neuvotellaan ensin oppilaan kotikunnan kanssa. Opetusryhmät muodostetaan jokaiseen saamen kieleen erikseen oppilaiden luokka- ja kielitaso sekä lukujärjestys mahdollisimman hyvin huomioiden.

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio, hankepäällikkö
Utsjoen kunta
anni-sofia.niittyvuopio@edu.utsjoki.fi
040 701 2094

Arla Magga, hankekoordinaattori
Saamelaiskäräjät
arla.magga@samediggi.fi
040 687 5989

www.saamenetaopetus.com

Lisätietoja Saamen kielten etäopetushankkeesta:

Saamen kielen etäyhteyksiä hyödyntävän opetuksen pilottihanke on Utsjoen kunnan johtama ja Saamelaiskäräjien koordinoima hanke, joka jatkuu 2023 kevätlukukauden loppuun. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen tavoitteina on tarjota saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta peruskoulun oppilaille ja toisen asteen opiskelijoille saamelaisalueen kuntien ulkopuolelle kaksi viikkotuntia.


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia