Varhaiskasvatuksen opettajille ja erityisopettajille suuri tarve saamelaisessa varhaiskasvatuksessa – Oulun yliopisto aloittaa koulutukset Inarissa

Yksi saamelaisen varhaiskasvatuksen suurimmista haasteista on korkeakoulutetun saamenkielisen henkilökunnan puute. Noin 40 prosenttia saamenkielisen varhaiskasvatuksen henkilöstöstä on vailla kelpoisuutta. Erityisen hankala on saamenkielisten varhaiskasvatuksen erityisopettajien tilanne, sillä heitä ei ole kentällä laisinkaan.

Tilannetta korjataan lisäämällä varhaiskasvatuksen koulutusta. Oulun yliopisto aloittaa Inarissa ensi joulukuussa varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden antavan kasvatustieteen kandidaattikoulutuksen ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan kelpoisuuden antavan kasvatustieteen maisterikoulutuksen. Koulutuksissa kiinnitetään erityistä huomiota saamelaisen kasvatuksen ja perinteisen tiedon sekä kielen oppimisen pedagogisiin käytäntöihin ja menetelmiin. Myös osa opetuksesta on saamenkielistä.

Saamen kielen ja kulttuurin erityistarpeet huomioivien koulutusten tavoitteena on vahvistaa pedagogista osaamista ja asiantuntijuutta saamelaisessa varhaiskasvatuksessa ja vastata alan suureen opettajatarpeeseen.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajakoulutus järjestetään Inarissa nyt ensimmäistä kertaa.

Koulutukset järjestää Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, ja ne toteutetaan monimuotokoulutuksina hyödyntäen iltoja, viikonloppuja ja kesälukukautta. Suurin osa opetuksesta tapahtuu verkossa, mutta lisäksi lähiopetusjaksoja pidetään Inarissa ja osin myös Oulussa.

Koulutuksissa tehdään yhteistyötä Saamelaiskäräjien, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa. Lisäksi yhteistyötä tullaan tekemään myös saamelaisen pedagogiikan, monikielisyyden ja kielenelvytyksen tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Koulutukset rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hakuaika on 31.8.–14.9.2022. Hakemusten perusteella kutsutuille pidetään soveltuvuuskoe 10.–11.11.2022 Inarissa.

Infotilaisuudet koulutuksista Teamsissa ti 7.6.2022. Varhaiskasvatuksen opettajakoulutus klo 16.00–17.00 ja varhaiskasvatuksen erityisopettajakoulutus klo 17.00–18.00.

Lisätietoa koulutuksista Opintopolussa:

Varhaiskasvatuksen opettaja, saamen kielen ja kulttuurin erityistarpeet huomioiva koulutus | Oulun yliopisto

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, saamen kielen ja kulttuurin erityistarpeet huomioiva koulutus | Oulun yliopisto

Lisätietoja:

Anne-Mari Sironen, projektisuunnittelija, SaVOpe ja SaVEO -hanke, p. 050 4127944, etunimi.sukunimi@oulu.fi

Niina Aikio-Siltala, ma. kielipesäohjaaja, Saamelaiskäräjät, p. +358 (0)10 839 3115 / +358 (0)40 487 5414, niina.aikio-siltala@samediggi.fi

 

Kuva: Kevin Francett


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia