Bigga-Helena Magga

Koulutussihteeri

  • toimiston esimies,
  • koulutuksen lainsäädännön, hallinnon, rahoituskehityksen, arvioinnin, opetussuunnitelmanormien ja saamelaisopetuksen kehityksen seuranta,
  • koulutus- ja oppimateriaalilautakunnan sihteeri ja esittelijä (koulutuspoliittiset, päivähoito- ja yleiset koulutusasiat),
  • saamelaisten koulutusasiain yhteistyöelimen sihteeri ja esittelijä,
  • yhteydenpito saamelaisopetusta järjestäviin kuntiin, valtion opetushallintoon ja pohjoismaisiin sisarelimiin,
  • kansainvälisen kehityksen seuranta.

bigga-helena.magga@samediggi.fi

Puh. 040 570 2786 / 010 839 3121