Gea 4 tuejjǩeʹrjj ǩiđđpââʹj

Oona Länsman, 2024
12,00 
älp. 0%

Puuttâm ääiʹtest

Ooudaskovvõs

GEA 4 Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj lij tuejjǩeʹrjj vuâđđmättʼtõõzz neelljad klaass tâʹvvsääʹmǩiõll veeʹres ǩiõllan mättʼtõʹsse. Tuejjǩeeʹrj tuejjõõzzi vieʹǩǩeʹld haʹrjjtõõlat GEA 4 -mättǩeeʹrj ǩiđđlookkâmpââʹj mättʼtõõllâmvueʹzzi mättʼtõs-siiskõõzzid. GEA 4 Ǩiđđpââʹj tuejjǩeʹrjj -ǩeeʹrj ǩiõttǩeeʹrjteei lij Oona Länsman da kaartid lij pirstam Nora Bäck.

1. teädldõk. ISBN 978-952-441-499-9.

MättmateriaalTiõddumouddazTâʹvvsääʹmǩiõllsaVueʹllškooulSääʹmm nuʹbben ǩiõllân
  • Õlmstâʹttemeeʹǩǩ 2024
  • Oona Länsman

Seämma kategoria ouddaz

Tobdstõõđ še täid