Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 2/2024

Saamelaiskäräjät asettaa keskuudestaan hallituksen, johon kuuluvat jäseninä käräjien puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja neljä muuta jäsentä.

Sajos saamelaiskäräjät neuvottelupöytä

Saamelaiskäräjien hallituksen kokous 2/2024 pidetään 29.2.2024 klo 9–17 Inarissa (Sajos).

Hallitus toimii saamelaiskäräjien kokouksen alaisena ja sen ensisijaisena tehtävänä on vastata poliittisesta toiminnasta ja hallinnosta sekä huolehtia käräjien kokousten valmistelusta. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa tai tarpeen mukaan.

Kokousasiakirjat löytyvät dokumenteista täältä.


Jaa sivu eteenpäin

Muita tapahtumia