Anni-Sofia Niittyvuopio jatkaa nuorisoneuvoston puheenjohtajana

Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Anni-Sofia Niittyvuopio Karigasniemeltä ja varapuheenjohtajaksi Maria Mäkinen Jyväskylästä. Molemmat toimivat puheenjohtajistossa myös edellisellä kaksivuotis kaudella.

– On hienoa päästä jatkamaan hyvin alkanutta työtä saamelaisnuorten aseman parantamiseksi. Korona-ajan haasteista huolimatta nuorisoneuvosto saavuttanut hyvin vaalikauden alussa asettamiaan tavoitteita ja tehnyt työtä erityisesti ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen liittyen. Jatkamme työtä myös muiden nuorisopoliittisen kehittämisohjelman tavoitteiden parissa, sanoo nuorisoneuvoston varapuheenjohtaja Maria Mäkinen.

Nuorisoneuvosto on havainnut pieniä muutoksia saamelaisnuorten asemassa yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, mutta kokee tehtävää olevan vielä jäljellä. Nuorisoneuvosto näkee, että erityisesti saamenkielisen vapaa-ajan toiminnan eteen on tehtävää ja koronapandemia on korostanut sen merkitystä saamelaisnuorille. Työtä tehdään muun muassa tuottamalla sisältöä saamenkieliselle tieto- ja neuvontasivustolle.

– Nuorisoneuvosto on nostanut toimintaa läpileikkaavaksi pääteemakseen saamelaisnuorten vapaa-ajan tukemisen. Tätä tehdään selvittämällä saamelaisnuorten harrastustoimintaa ja saamenkielisen nuorisotyöntekijän palkkaamista Saamelaiskäräjille, mutta myös järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa, kuten järjestämällä saamelaisnuorille kohdistettu kiertue nuorten vapaa-ajantoiminnan ja harrastustoiveiden kartoittamiseksi, kertoo nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio.

Nuorisoneuvosto aikoo vuoden 2022 aikana kiertää saamelaisalueella ja saamelaisalueen ulkopuolen ns. saamelaiskeskittymissä. Kiertue tehdään yhteistyössä paikallisten saamelaisyhdistysten ja kuntien nuorisotoimen kanssa. Nuorisoneuvosto käyttää kartoitusmateriaalia toimintansa kehittämiseen. Samalla nuorisoneuvoston toimintaa tehdään saamelaisnuorille tutuksi.

– Haluamme myös tarjota saamelaisnuorille turvallisen tilan keskusteluja yhteisön sisäisistä asioista. Meillä on viime vuodelta kokemusta niiden järjestämisestä ja saamelaisnuorilla on selkeä tarve niille, jatkaa Niittyvuopio.

Nuorisoneuvoston toimikauden 2022-2023 ensimmäinen kokous pidettiin 8.2.2022 ja asialistalla oli puheenjohtajiston valinnan lisäksi asiantuntijajäsenten valinta nuorisoneuvostoon. Saamelaiskäräjien työjärjestyksen mukaan nuorisoneuvosto voi valita neuvostolle kahdeksi vuodeksi kerrallaan enintään viisi pysyvää asiantuntijaa. Nuorisoneuvoston asiantuntijoiden tulee valituksi tullessaan olla 15–17-vuotiaita. Nuorisoneuvoston asiantuntijajäseniksi valittiin Mihku Näkkäläjärvi, Lilja Ljetoff, Tiia-Káren Alakorva, Marielle Näkkäjärvi ja Rosa-Máren Juuso.

Lisäksi nuorisoneuvosto tutustui Saamelaiskäräjien ja nuorisoneuvoston toimintaan sekä asetti ensimmäisiä jäseniä työryhmiin ja edustajia tapahtumiin.

Saamelaiskäräjien täyskokous asetti nuorisoneuvoston toimikaudelle 2022-2023 kokouksessaan 17.12.2021. Nuorisoneuvoston jäsenet ja varajäsenet toimikaudella 2022-2023.

Nuorisopoliittinen toiminta- ja kehittämisohjelma 2020-2023

Lisätietoja:

Anni-Sofia Niittyvuopio, nuorisoneuvoston puheenjohtaja
anni-sofia.niittyvuopio(at)samediggi.fi
010 839 3142

Elli-Marja Hetta, Saamelaiskäräjien nuorisosihteeri
elli-marja.hetta(at)samediggi.fi
010 8393134


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia