Saamelaiskäräjät ilmoittaa haettavaksi määräaikaisen hallintosuunnittelijan tehtävän

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja kestää 31.12.2024 saakka.

Suunnittelijan tehtävänä on hallintopäällikön alaisuudessa valmistella yleishallintoon liittyviä tehtäviä ja toimia hallintopäällikön avustajana. Työpaikka sijaitsee Inarissa, Saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa.

Kelpoisuusehtona on tehtävän edellyttämä soveltuva koulutus sekä saamen kielen taito (asetus 1727/95). Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttaa laaja hallinnollisten tehtävien tuntemus, hyvä saamelaiskulttuurin tuntemus sekä kyky itsenäiseen, vastuulliseen työskentelyyn. Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Suunnittelijan palkkaus määräytyy Saamelaiskäräjien palkkausjärjestelmän vaativuustason IV/III mukaisesti (peruspalkka 2862,63 euroa/kk). Peruspalkan lisäksi työstä maksetaan 24 %:n saamelaisalueen lisä ja työkokemuksen mukaan määräytyvät kokemuslisät. Tehtävässä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa.

Vapaamuotoinen hakemuskirje sekä mahdollinen ansioluettelo ja muut liitteet tulee palauttaa Saamelaiskäräjien sihteeristöön 14.3.2024 mennessä tämän hakemuslomakkeen kautta (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisätietoja työstä antaa Saamelaiskäräjien hallintopäällikkö Pia Ruotsala-Kangasniemi p. 010 839 3106. Saamelaiskäräjien toimintaan voi tutustua nettiosoitteessa www.samediggi.fi.

Inarissa 29.2.2024
Saamelaiskäräjät


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia