Energiakriisillä ja tuotantokustannusten nousulla on suuret vaikutukset saamelaiselle poronhoidolle

Saamelaiskäräjien toinen varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Saamelaiskäräjät tapasi maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Husu-Kallion keskiviikkona 28.9.2022 Helsingissä. Tapaamisen aiheena oli energiakriisin ja inflaation vaikutukset saamelaiseen poronhoitoon. Porotalouden kohtaama kustannusten nousu asettaa elinkeinon harjoittajat erittäin haastavaan taloudelliseen tilanteeseen.

Porotalouden tuotantokustannuksia on nostanut mm. sähkön, polttoaineiden ja ostorehun hintojen valtava nousu. Kohonneet kustannukset korostuvat erityisesti saamelaisten kotiseutualueen paliskunnissa, joissa poronhoito perustuu porojen jatkuvaan paimennukseen ja välimatkat ovat pitkiä.

– Poroelinkeino ei ole vielä toipunut edellisten poikkeustalvien aiheuttamista taloudellisista tappioista ja nyt olemme jälleen uuden kriisin edessä. Porotalouden tuotantokustannusten nousun voidaan ennakoida tarkoittavan saamelaiselle poronhoitajille erittäin suuria taloudellisia tappioita ja jopa päätöksiä poroelinkeinon lopettamisesta, sanoo Saamelaiskäräjien 2. varapuheenjohtaja Leo Aikio.

Saamelaiskäräjät pitää tärkeänä sitä, että maa- ja metsätalousministeriössä ryhdytään välittömästi selvittämään, miten erityisesti saamelaiselle poronhoidolle pystyttään tulevana talvena kohdentamaan tukea oikea-aikaisesti. Tilanteessa, jossa poronhoitajien taloudellinen puskuri on käytetty loppuun jo edellisinä talvina, takautuvasti maksettavat korvaukset eivät enää pelasta niitä poronhoitajia, jotka aidosti joutuvat harkitsemaan elinkeinon lopettamista sen tuottaessa taloudellisia tappioita.

– Olen hyvin huolissani saamelaisen poronhoidon tulevaisuudesta. Nousseita tuotantokustannuksia ei pystytä riittävällä tavalla kompensoimaan nostamalla poronlihan hintaa, vaan tukitoimenpiteitä tarvitaan myös valtiolta, jotta elinkeinon jatkuvuus pystytään turvaamaan, jatkaa Aikio.

Pääministeri Marinin hallituksen yhtenä tavoitteena on edistää porotalouden kehittymistä kannattavana, kestävänä ja kulttuurisesti merkittävänä elinkeinona. Poronhoidolla on tärkeä rooli erityisesti pohjoisen Suomen ruokaturvallisuuden näkökulmasta ja elinkeinoa tulee tarkastella ja arvostaa myös merkittävänä Suomen huoltovarmuuteen vaikuttavana tekijänä, erityisesti nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

Taustamuistio energiakriisin ja kustannusten nousun vaikutuksista saamelaiseen poronhoitoon.

Lisätietoja:

Leo Aikio
II varapuheenjohtaja
040 621 6505
leo.aikio@samediggi.fi

Sarita Kämäräinen
elinkeino- ja ympäristölakimiessihteeri
040 186 7258
sarita.kamarainen@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia