Haittaavatko valtionrajat yhteistyötä?

Onko teidän laitoksellanne koettu, että valtionrajat aiheuttavat haasteita ja ongelmia? Saamelainen rajahaittalautakunta haluaisi saada tietoja kokemuksistanne ja pyytää ehdotuksia työhönsä.

Saamelaisen rajahaittalautakunnan on nimennyt Saamelainen parlamentaarinen neuvosto (SPN) ja se on kolmen saamelaiskäräjien yhteistyöelin. Lautakunnan tehtävänä on identifioida niin sanottuja rajahaittoja, mitkä vaikeuttavat yhteistyötä ja yhteyttä saamelaisten kesken kunkin valtion rajojen kohdalla sekä aiheuttavat haasteita yksittäisille ihmisille, perheille, järjestöille, laitoksille tai elinkeinonharjoittajille.

Onko teidän organisaatiossanne kokemuksia, joita lautakunnan tulisi tietää? Me tarvitsemme teidän apuanne!

Ota yhteyttä meihin ja kirjoita osoitteeseen samediggi@samediggi.no ja merkitse sähköpostiin “sámi rádjahehttehuslávdegoddi”. Mielellään voit kirjoittaa haasteistasi. Lautakunta haluaa saada laajasti ymmärrystä haasteista, joita rajat saamelaisalueella aiheuttavat.  Lautakunta haluaa ehdotuksia 15.4.2020 mennessä.

Esimerkkejä aiheista, jotka ovat merkityksellisiä lautakunnalle:
  • Työ – rajan yli tapahtuva työssäkäynti
  • Kansalaisuus – yksittäisten ihmisten ja perheiden haasteet “asuttaessa kahdessa valtiossa”
  • Koulu – peruskouluyhteistyö raja-alueilla
  • Ylempi koulutus – yhteiset saamelaiset koulutukset ja opiskelijaelämä
  • Terveys – tarjonta raja-alueilla ja yhteinen tarjonta
  • Käsityöt, myynti ja kulttuuri – kulttuurityö ja myynti rajan toiselle puolelle
  • Poroelinkeino raja-alueilla – petopolitiikka, myös korvausasiat, eläinlääkäriasiat jne. (lautakunnalla ei ole tarkoitus arvioida laidunnusasioita).
  • Projektihallinnointi – tukijärjestelmät ja yhteiset projektit
Lautakunnan jäsenet:

Runar Myrnes Balto, lautakunnan puheenjohtaja (Norjan puolelta)
Anders Kråik, jäsen (Ruotsin puolelta)
Ulla Magga, jäsen (Suomen puolelta)

Kuva: Åse M.P. Pulk/Sámediggi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia