Inarin ja Sør-Varangin kunnat saivat rahoituksen esihankkeelle koltansaamen kielen ja kulttuurin elvyttämiseksi

Loppusyksy ja jäätyvä järvi. Taivaalla vaaleanpunaisen sävyjä.

Inarin ja Sør-Varangin kunnat aloittavat esihankkeen koltansaamen kielen ja kulttuurin elvyttämiseksi. Hankkeelle myönnettiin rahoitus Interreg Aurora –ohjelman Sápmi-osiosta ohjelmakauden 2021–2027 ensimmäisellä hakukierroksella. Hankeen kansallinen vastinrahoitus Norjassa tulee Saamelaiskäräjiltä ja Tromssan ja Finnmarkin lääniltä ja Suomessa vastinrahoittaja on Lapin liitto. Interreg Aurora 2021–2027 on uusi ohjelma Euroopan Interreg-yhteisössä rajat ylittävää yhteistyötä varten ja sen Sápmi-osio kattaa Saamenmaan alueet Norjassa, Suomessa ja Ruotsissa. Hankkeen suunnitteluun ovat osallistuneet eri tahot mm. Kolttakulttuurisäätiön edustajat ja Saamelaiskäräjien kieliasiantuntijat.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso pitää hanketta tärkeänä ja toteaa: ”Olen iloinen, että hanke toteutuu. Hanke on todella tärkeä koska se elvyttää ja vahvistaa koltansaamen kieltä ja kolttasaamelaista kulttuuria rajat ylittävällä yhteistyöllä.  Hanke edesauttaa myös osaltaan Saamelaiskäräjien Kielipoliittisessa toiminta- ja kehittämisohjelmassa 2020-2023 nimettyä tavoitetta selvittää mahdollisuuksia perustaa kielikeskuksia erityisesti niille alueille, joissa kielenelvytykselle on suurin tarve, kuten koltansaamen kielen puhuma-alueilla.”

Myös Saamelaiskäräjien kielineuvoston puheenjohtaja Tauno Ljetoff iloitsee uutisesta: ”On todella upeaa, että koltansaamen kieli- ja kulttuurikeskuksen esiselvityshankkeelle on myönnetty rahoitus. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten EU ja Interreg rahoitus voivat tukea kolttakulttuurin ja uhanalaisen koltansaamen kielen elvyttämistä ja osoitus siitä, että uhanalaiset pienet kieletkin nähdään arvokkaina. Koltansaamen kielen ja -kulttuurin elvyttäminen on luonnollista valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä. Toivon, että kolttasaamelaiset sekä Inarin että Sør-Varangerin kunnassa osallistuvat esiselvityshankkeen aikana toteutettaviin kokouksiin suurella joukolla, jotta yhteisön näkemykset ja tarpeet tulevat kuulluiksi.”

Hanke toteutetaan 15.1.-15.7.2023 ja esihankkeen aikana suunnitellaan varsinaista monivuotista päähanketta koltansaamen kieli- ja kulttuurikeskuksen toteuttamiseksi. Hankkeen aikana kuullaan kolttasaamelaista väestöä laajasti heidän näkemyksistään ja tarpeistaan sekä Norjan että Suomen puolella.

Lisätietoja:

Tuomas Aslak Juuso
Puheenjohtaja
040 687 3394
tuomas.juuso(at)samediggi.fi

Marko Marjomaa
Saamen kieliasiainsihteeri
050 438 2484 / 010 839 3183
marko.marjomaa(at)samediggi.fi

Kuva: Ville Fofonoff


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia