Koulutustilaisuus saamelaisten oikeuksien huomioimisesta keräsi runsaasti osallistujia

Saamelaiskäräjät järjesti yhteistyössä oikeusministeriön kanssa torstaina 3.11.2022 Inarissa Sajoksessa koulutustilaisuuden saamelaisten oikeuksien huomioon ottamisesta käytännön viranomaistyössä erityisesti maankäyttösektoria koskien. Koulutukseen oli mahdollista osallistua myös etäyhteyden välityksellä ja eri viranomaistahojen edustajia osallistui koulutustilaisuuteen yhteensä n. 60 henkilöä.

Koulutustilaisuus saamelaisten oikeuksien huomioimisesta maankäyttösektoria koskevassa viranomaistyössä on osa oikeusministeriön valmisteleman rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman toteuttamista. Koulutustilaisuus oli pilottihanke, jossa kehitetään ja testataan koulutusta alue- ja paikallistason viranomaisille saamelaisasioista. Tämänkertainen koulutus on suunnattu erityisesti alueidenkäytön suunnittelusta ja poikkeamisluvista, suojelu- ja erämaa-alueiden hoidosta ja käytöstä, ympäristö-, kaivos-, maa-aines- ja vesiluvista, sekä vesien- ja ympäristönsuojelusta ja ympäristövalvonnasta vastaaville viranomaisille.

– On hienoa nähdä, että eri viranomaistahot ovat osoittaneet kiinnostuksensa saamelaisten oikeuksien huomioimista käsittelevää koulutustilaisuutta kohtaan. Osallistujamäärä yllätti meidät positiivisesti ja antaa osviittaa siitä, että vastaavalle koulutukselle voisi olla tarve myös muiden sektoreiden viranomaisilla, toteaa Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso.

Kuvat: Johanna Alatorvinen / Saamelaiskäräjät

Koulutuksen vetäjänä toimi oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston päällikkö Johanna Suurpää ja päivän aikana aiheesta luennoivat professori Martin Scheinin, alkuperäiskansaoikeuden dosentti Leena Heinämäki, Depolarize-hankkeen tutkija Panu Artemjeff, Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso, ympäristöministeriön lainsäädäntöneuvos Mirkka Saarela sekä oikeusministeriön erityisasiantuntija Oula-Antti Labba.

Koulutuksen tavoitteena oli jakaa koulutukseen osallistuville tietoa ja työkaluja saamelaisten oikeuksien huomioimiseksi ja toimeenpanon helpottamiseksi omassa viranomaistyössään. Päivän aikana käytiin keskustelua myös siitä, miten eri viranomaiset voisivat omilla toimillaan edistää saamelaisten yhdenvertaisuutta ja osallistumista päätöksentekoon, sekä saamelaisten perinteisen tiedon huomioimista ympäristöä ja maankäyttöä koskevassa päätöksenteossa. Lisäksi koulutuksessa keskusteltiin rakenteellisen syrjinnän ilmenemismuodoista ja pyrittiin antamaan osallistujille käsitteistöä ja työkaluja syrjinnän vastaiseen työhön omissa toimintaympäristöissään.

– Tämä on pilottihanke, jonka pohjalta voimme arvioida vastaavien koulutusten tarvetta jatkossa. Koulutus on yksi keino edistää saamelaisten oikeuksien toteutumista käytännössä, toteaa oikeusministeriön demokratia- ja julkisoikeusosaston päällikkö Johanna Suurpää.

Tutustu rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelmaan täältä.

Lisätietoja:

Laura Olsén-Ljetoff
Elinkeinosihteeri
+358 40 617 5113
laura.olsen-ljetoff@samediggi.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita uutisia